jobNEWS

ناشر: مرکز کاریابی کرایس دورن · شغل روزانه فعلی

شنبه, 08 اوت 2020

کرایس دورنبرایJobCENTRE
آگهی های شغلی، کارآموزی و یادگیری

کرایس دورنبرایJobCENTRE

روزانه به روز می شود

این وب سایت حاوی روزانه کار NEWS به روز شده

رایگان ویرایشگر پیشفرض به شما ارائه می شود.

استفاده کنید؟ jobNEWS چگونه از
 
 
خود را برای شغل (ها) و مکان (های) جدید باز کنید، اخبار شغلی را تطبیق دهید، نسخه چاپی را آماده کنید  jobNEWS
 • JobNEWSOcupation : براساس گروه های شغلی مرتب شده اند.
 • JobNEWSLocal : براساس شهرها و شهرداری ها مرتب شدهاند.
 • JobNEWSAnalysis : براساس توسعه بازار کار در 12 ماه گذشته

چه نوعی از اطلاعات ارائه شده است؟

از روزنامه ها، وب سایت های شرکت ها و تخته های کاری آنلاین:

 • تبلیغات شغلی
 • فرصتهای آموزشی حرفه ای
 • کارآموزی
بیشتر بدانید

jobNEWSحرفه: کرایس دورن و محیط اطراف

نمایش فیلتر

منشأ شغلی

* تبادل شغلی آژانس استخدام فدرال

:از زمان انتشار

لغو تمام انتخاب ها

:نوع فعالیت

:میزان اشتغال

:نوع کارفرما

در اینجا شما می توانید تعداد کل 36955 از مشاغل آزاد،دوره های کارآموزی و یاد گیری در حال حاضر - مرتب شده بر اساس گروه های حرفه ای را پیدا کنید. در 2020.08.08/07 موجود بودند 926 شغل های جدید منتشر شدند.
تنها 60 گروه های حرفه ای با بیشترین تعداد مشاغل 19100, از این داشتند در 2020.08.08/07 403 مشاغل تازه بودند منتشر شده.

با بالاترین تعداد آگهی های شغلی را نشان می دهیم 60 ما به طور خودکار گروه های شغلی

جستجوی گروه شغلی در تمام سطوح مهارتی:
3233
کارکنان کمکی
TOP 1
مدیریت انبار - دستیاران
920 map NEWS STAT
TOP 2
اپراتور جرثقیل، ماشین آلات آسانسوری و بالابر و تجهیزات مربوطه
534 map NEWS STAT
TOP 3
تولید ( کلی) - دستیار
512 map NEWS STAT
بهداشت و پرستاری (کلی) - دستیاران
326 map NEWS STAT
مراقبت از سالمندان (کلی) - دستیاران
266 map NEWS STAT
فروش (کلی) - دستیاران
250 map NEWS STAT
خدمات پذیرایی (کلی) - دستیاران
215 map NEWS STAT
تمیزکاری (کلی) - دستیاران
210 map NEWS STAT
14389
نیروی کار ماهر
TOP 1
فروش (کلی) - کارگران ماهر
2223 map NEWS STAT
TOP 2
مدیریت انبار - کارگران ماهر
1069 map NEWS STAT
TOP 3
بهداشت و پرستاری (کلی) - کارگران ماهر
972 map NEWS STAT
دفتر و دبیرخانه (کلی) - کارگران ماهر
962 map NEWS STAT
مراقبت از سالمندان (کلی) - کارگران ماهر
561 map NEWS STAT
مهندسی مکانیک و صنعت - کارگران ماهر
496 map NEWS STAT
اپراتور ماشین و تجهیزات کارخانه - کارگران ماهر
450 map NEWS STAT
مراقبت از کودکان و آموزش و پرورش - کارگران ماهر
406 map NEWS STAT
رانندگان حرفه ای (حمل و نقل سنگین/ کامیون) - کارگران ماهر
378 map NEWS STAT
ساخت و ساز الکتریکی - کارگران ماهر
365 map NEWS STAT
تکنولوژی خودرو - کارگران ماهر
357 map NEWS STAT
مکاترونیک - کارگران ماهر
356 map NEWS STAT
کمک های پزشکی و عملی (کلی) - کارگران ماهر
345 map NEWS STAT
حرفه ها در بحث خرید( ICTبه استثنای) - کارگران ماهر
336 map NEWS STAT
مهندسی برق صنعتی - کارگران ماهر
330 map NEWS STAT
فناوری اطلاعات و مخابرات - کارگران ماهر
309 map NEWS STAT
خدمات پذیرایی (کلی) - کارگران ماهر
283 map NEWS STAT
ساخت و ساز فلزی - کارگران ماهر
278 map NEWS STAT
برش فلز - کارگران ماهر
277 map NEWS STAT
فروش غذا (کلی) - کارگران ماهر
273 map NEWS STAT
فناوری اطلاعات (کلی) - کارگران ماهر
245 map NEWS STAT
آشپزی (کلی) - کارگران ماهر
240 map NEWS STAT
مشاوره مالیاتی - کارگران ماهر
227 map NEWS STAT
فروش غذا (دیگر) - کارگران ماهر
220 map NEWS STAT
دستیار دندان پزشکی - کارگران ماهر
214 map NEWS STAT
بانکداران - کارگران ماهر
214 map NEWS STAT
بهداشتی، فناوری گرمایش و تهویه مطبوع - کارگران ماهر
212 map NEWS STAT
کارکنان فنی تعمیر و نگهداری - کارگران ماهر
208 map NEWS STAT
بازاریابی گفتگویی - کارگران ماهر
204 map NEWS STAT
تکنولوژی جوشکاری و اتصال - کارگران ماهر
196 map NEWS STAT
کار نقاشی و جلا - کارگران ماهر
195 map NEWS STAT
مراقبت از خانه و خانواده - کارگران ماهر
173 map NEWS STAT
چوب، مبلمان و طراحی داخلی - کارگران ماهر
173 map NEWS STAT
تجار حمل و نقل و تدارکات - کارگران ماهر
172 map NEWS STAT
عینک سازی - کارگران ماهر
159 map NEWS STAT
فروش محصولات گوشتی - کارگران ماهر
158 map NEWS STAT
طراح فنی - کارگران فنی
153 map NEWS STAT
 
4184
متخصصان و کارشناسان
TOP 1
مهندسی مکانیک و صنعت - متخصصان
503 map NEWS STAT
TOP 2
حسابداری - متخصصین
440 map NEWS STAT
TOP 3
حرفه ها در بحث خرید( ICTبه استثنای) - متخصصین
382 map NEWS STAT
پرستار متخصص - متخصصین
343 map NEWS STAT
توسعه نرم افزار - کارشناسان
336 map NEWS STAT
بازرگانان در تجارت ( کلی) - متخصصین
316 map NEWS STAT
سرپرستان - تشکیلات و استراتژی کسب و کار
263 map NEWS STAT
مدیران - فروش
243 map NEWS STAT
کار اجتماعی و تعلیم و تربیت اجتماعی - متخصصین
230 map NEWS STAT
توسعه نرم افزار - متخصصین
212 map NEWS STAT
مدیریت سیستم اطلاعات و فناوری
208 map NEWS STAT
کارکنان فنی تعمیر و نگهداری - متخصصین
187 map NEWS STAT
کار اجتماعی و تعلیم و تربیت اجتماعی - کارشناسان
179 map NEWS STAT
تحقیقات و توسعه فنی (کلی) - کارشناسان
174 map NEWS STAT
مدیران - بهداشت و پرستاری، خدمات اورژانس و مامایی
168 map NEWS STAT
 

jobNEWSتحصیلات: کرایس دورن و محیط اطراف

کارآموزی جدیدی پیدا کردید- گروه بندی شده توسط دسته های حرفه ای کاری و مرتب شده بر اساس شماره آگهی های شغلی. 4593در حال حاضر افزوده شده
2020.08.08/07 کار آموزی های جدید 35 در


اگر بر روی یک گروه حرفه ای با موس خود اشاره کنید، شغل های تعیین شده را مشاهده خواهید کرد. محلی همچنین دارای کارآموزی اختصاص یافته به مکان های مربوطه استjobNEWS

جستجوی گروه شغلی (آموزش / پرورش):
حرفه های فروش
1745
فروش (کلی) - کارگران ماهر
1166 STAT
فروش غذا (دیگر) - کارگران ماهر
194 STAT
فروش غذا (کلی) - کارگران ماهر
172 STAT
فروش محصولات گوشتی - کارگران ماهر
127 STAT
نانوایی و قنادی - کارگران ماهر
53 STAT
مدیران - فروش
31 STAT
فروش(کلی،دیگر) - متخصصین
1 STAT
فروش (کلی) - دستیاران
1 STAT
حرفه های ماشین آلات و فن آوری خودرو
347
تکنولوژی خودرو - کارگران ماهر
123 STAT
مهندسی مکانیک و صنعت - متخصصان
103 STAT
مهندسی مکانیک و صنعت - کارگران ماهر
86 STAT
اپراتور ماشین و تجهیزات کارخانه - کارگران ماهر
35 STAT
مکاترونیک، انرژی و حرفه های الکتریکی
335
مکاترونیک - کارگران ماهر
114 STAT
مهندسی برق صنعتی - کارگران ماهر
84 STAT
ساخت و ساز الکتریکی - کارگران ماهر
67 STAT
فناوری اطلاعات و مخابرات - کارگران ماهر
67 STAT
مهندسی برق (کلی) - متخصصین
3 STAT
خرید، فروش و مشاغل تجاری
324
بازرگانان در تجارت ( کلی) - متخصصین
188 STAT
بازرگانان در عمده فروشی و بازرگانی خارجی - کارگران ماهر
86 STAT
حرفه ها در بحث خرید( ICTبه استثنای) - متخصصین
48 STAT
مدیران - خرید و فروش
1 STAT
حرفه ها در بحث خرید( ICTبه استثنای) - کارگران ماهر
1 STAT
حرفه های سلامت پزشکی
274
کمک های پزشکی و عملی (کلی) - کارگران ماهر
94 STAT
دستیار دندان پزشکی - کارگران ماهر
89 STAT
بهداشت و پرستاری (کلی) - کارگران ماهر
87 STAT
بهداشت و پرستاری (کلی) - دستیاران
3 STAT
دکتر ها (کلی) - کارشناسان
1 STAT
بهداشت غیر پزشکی ، مراقبت شخصی و بهداشت حرفه ای، پزشکی
272
عینک سازی - کارگران ماهر
102 STAT
سمعک های شنوایی - کارگران ماهر
59 STAT
آرایش و مو - کارگران ماهر
58 STAT
مراقبت از سالمندان (کلی) - کارگران ماهر
47 STAT
مراقبت از سالمندان (کلی) - متخصصین
6 STAT
حرفه های مربوط به مهندسی انفورماتیک ، اطلاعات، فناوری ارتباطات
262
فناوری اطلاعات (کلی) - کارگران ماهر
129 STAT
توسعه نرم افزار - کارگران ماهر
77 STAT
توسعه نرم افزار - کارشناسان
38 STAT
توسعه نرم افزار - متخصصین
18 STAT
مدیریت و سازماندهی شرکت
254
دفتر و دبیرخانه (کلی) - کارگران ماهر
162 STAT
مدیریت بازرگانی فنی و تبلیغاتی(به طور کلی) - کارگران ماهر
88 STAT
سرپرستان - تشکیلات و استراتژی کسب و کار
2 STAT
مدیران - تشکیلات و استراتژی کسب و کار
1 STAT
مشاوره مدیریت - کارشناسان
1 STAT
حرفه های مربوط به حمل و نقل و تدارکات (به جز راهنمایی وسایل نقلیه)
244
مدیریت انبار - کارگران ماهر
218 STAT
تجار حمل و نقل و تدارکات - کارگران ماهر
26 STAT
خدمات مالی، حسابداری و مشاوره مالیاتی
233
بانکداران - کارگران ماهر
89 STAT
نمایندگی های بیمه - کارگران ماهر
88 STAT
مشاوره مالیاتی - کارگران ماهر
56 STAT
تولید و پردازش مواد غذایی
170
فرآیند محصولات گوشتی - کارگران ماهر
89 STAT
آشپزی (کلی) - کارگران ماهر
81 STAT
مشاغل مروط به گردشگری، هتل ها و رستوران ها
120
خدمات پذیرایی (کلی) - کارگران ماهر
84 STAT
خدمات هتل داری - کارگران ماهر
36 STAT
تولید فلزات اساسی، حرفه های ساخت و ساز فلزات
109
برش فلز - کارگران ماهر
54 STAT
ساخت و ساز فلزی - کارگران ماهر
53 STAT
تکنولوژی جوشکاری و اتصال - کارگران ماهر
2 STAT
مشاغل مرتبط با ساختمان و حفاظت و تامین از آن
88
بهداشتی، فناوری گرمایش و تهویه مطبوع - کارگران ماهر
71 STAT
ماشین آلات کارخانه، مخزن و مهندسی ماشین آلات - کارگران ماهر
17 STAT
زمینه مهندسی عمران و حرفه های زیرزمینی
56
سقف - کارگرهای ماهر
56 STAT
تولید و پردازش پلاستیک، پردازش چوب
48
چوب، مبلمان و طراحی داخلی - کارگران ماهر
25 STAT
نقاشی خودرو - کارگران ماهر
23 STAT
مدیریت وسایل نقلیه و تجهیزات حمل و نقل
48
رانندگان حرفه ای (حمل و نقل سنگین/ کامیون) - کارگران ماهر
48 STAT
تحقیقات فنی، توسعه، ساخت و ساز، حرفه های کنترل تولید
46
طراح فنی - کارگران فنی
46 STAT
(درونی ) توسعه
44
کار نقاشی و جلا - کارگران ماهر
44 STAT
حرفه های ریاضیات، زیست شناسی، شیمی و فیزیک
31
شیمیایی - آزمایشگاه فنی - کارگران ماهر
21 STAT
شیمی و مهندسی داروسازی - کارگران ماهر
10 STAT
آموزش و پرورش، حرفه های اجتماعی و خدماتی، الهیات
21
مراقبت از کودکان و آموزش و پرورش - کارگران ماهر
9 STAT
آموزش مراقبت های پزشکی و آموزش ویژه - کارگران ماهر
8 STAT
کار اجتماعی و تعلیم و تربیت اجتماعی - متخصصین
2 STAT
مراقبت از خانه و خانواده - کارگران ماهر
2 STAT
باغبانی و حرفه های باغبانی
14
ساخت و ساز در زمینه های باغی، چشم اندازی و ورزش - کارگران ماهر
14 STAT
حرفه های مربوط به تبلیغات، بازاریابی، رسانه های تجاری و حرفه ای
13
بازاریابی گفتگویی - کارگران ماهر
9 STAT
مدیریت مشتری - متخصصین
2 STAT
تبلیغات و بازاریابی - متخصصین
2 STAT
ناحیه حفاظت، امنیت و نظارت
9
حفاظت از اشیا، ارزش ها و حفاظت شخصی - کارگران ماهر
9 STAT

jobNEWSکارآموزی: Kreis Düren und Umgebung

در حال حاضر شما پیدا خواهید کرد 157 کارآموزی های خالی - گروه بندی شده توسط گروه های حرفه ای فوقانی و مرتب شده بر اساس تعداد موقعیت ها و مواضع.
On 2020.08.08/07, 10 کارآموزی با تازگی منتشر شده است.

You will see the individual internships belonging to a professional group, if you point with the mouse to the respective professional group.
jobNEWSLocal also contains the internship advertisements prepared in a location-specific manner.

Search of professional groups (internships):
حرفه های فروش
33
فروش (کلی) - دستیاران
11
فروش (کلی) - کارگران ماهر
9
فروش(کلی،دیگر) - کارگران ماهر
7
باجه فروش و فروش بلیط - کارگران ماهر
4
فروش وسایل نقلیه موتوری، دوچرخه و لوازم جانبی - کارگران ماهر
2
مدیریت و سازماندهی شرکت
24
خدمات شخصی - متخصصین
6
مدیریت بازرگانی فنی و تبلیغاتی(به طور کلی) - متخصصین
4
مشاوره مدیریت - کارشناسان
4
گسترش و پردازش کارکنان - کارشناسان
2
دفتر و دبیرخانه (کلی) - کارگران ماهر
2
سرپرستان - تشکیلات و استراتژی کسب و کار
2
دفتر و دبیرخانه (کلی) - دستیاران
1
مدیران - تشکیلات و استراتژی کسب و کار
1
خدمات شخصی - کارشناسان
1
دفتر و دبیرخانه (کلی) - متخصصین
1
حرفه های مربوط به تبلیغات، بازاریابی، رسانه های تجاری و حرفه ای
16
تبلیغات و بازاریابی - متخصصین
8
سرمقاله و روزنامه نگاری - کارگران ماهر
7
تبلیغات و بازاریابی - کارشناسان
1
حرفه های مربوط به مهندسی انفورماتیک ، اطلاعات، فناوری ارتباطات
15
برنامه نویسی - متخصصان
5
فناوری اطلاعات (کلی) - کارشناسان
3
فناوری اطلاعات (کلی) - متخصصین
3
سیستم های اطلاعاتی - متخصصین
1
بیوتکنولوژی و اطلاعات پزشکی - کارشناسان
1
سیستم های اطلاعاتی - کارشناسان
1
فناوری اطلاعات (کلی) - کارگران ماهر
1
خرید، فروش و مشاغل تجاری
11
بازرگانان در تجارت ( کلی) - متخصصین
4
حرفه ها در بحث خرید( ICTبه استثنای) - کارشناسان
2
حرفه ها در بحث خرید( ICTبه استثنای) - کارگران ماهر
2
حرفه ها در بحث خرید( ICTبه استثنای) - متخصصین
2
مدیران - خرید و فروش
1
حرفه های ماشین آلات و فن آوری خودرو
9
مهندسی مکانیک و صنعت - متخصصان
4
مهندسی مکانیک و صنعت - کارگران ماهر
3
مهندسی هوا فضا - متخصصین
1
اپراتور ماشین و تجهیزات کارخانه - کارگران ماهر
1
طراحی محصول و صنایع دستی، هنرهای تجسمی، تولید سازهای موسیقی
7
دکوراتور - کارگر ماهر
6
بازاریابی بصری - کارگران ماهر
1
مهارت های کاغذ و چاپ، طراحی فنی رسانه
6
گرافیک، ارتباطات و طراحی تصویر - متخصصین
6
تحقیقات فنی، توسعه، ساخت و ساز، حرفه های کنترل تولید
6
برنامه ریزی و کنترل فنی تولید - متخصصین
2
طراح فنی - کارگران فنی
1
خدمات کنترل کیفیت فنی - کارگران ماهر
1
خدمات کنترل کیفیت فنی - متخصصین
1
ساخت و ساز و تجهیزات - متخصصین
1
(درونی ) توسعه
6
کف پوش (کلی) - کارگران ماهر
6
بهداشت غیر پزشکی ، مراقبت شخصی و بهداشت حرفه ای، پزشکی
6
مشاوره سلامت - متخصصین
6
تولید و پردازش پلاستیک، پردازش چوب
5
چوب، مبلمان و طراحی داخلی - کارگران ماهر
3
تولید و پردازش پلاستیک و لاستیک (کلی) - کارگران ماهر
1
تولید و پردازش پلاستیک و لاستیک (کلی) - متخصصین
1
مکاترونیک، انرژی و حرفه های الکتریکی
5
تکنولوژی اتوماتیک - متخصصین
2
مهندسی برق صنعتی - کارگران ماهر
1
مهندسی برق (کلی) - دستیاران
1
مهندسی برق (کلی) - متخصصین
1
حرفه های مربوط به اموزش و پرورش
5
تدریس و تحقیق آموزش عالی - کارشناسان
1
معلمان در مدارس خاص - کارشناسان
1
معلمان در سایر موسسات آموزشی (دیگر) - متخصصین
1
معلمان مدارس متوسطه - کارشناسان
1
معلمان مدارس ابتدایی - کارشناسان
1
تولید فلزات اساسی، حرفه های ساخت و ساز فلزات
4
برش فلز - کارگران ماهر
1
ساخت و ساز فلزی - کارگران ماهر
1
تکنولوژی پردازش فلز - کارگران ماهر
1
فلزکاری (کلی) - دستیاران
1
زمینه مهندسی عمران و حرفه های زیرزمینی
4
مهندسی سازه (کلی) - کارشناسان
2
مهندسی سازه (کلی) - متخصصین
2
آموزش و پرورش، حرفه های اجتماعی و خدماتی، الهیات
4
مراقبت از کودکان و آموزش و پرورش - دستیاران
2
آموزش مراقبت های پزشکی و آموزش ویژه - دستیاران
1
الهیات - کارشناسان
1
حرفه های نساجی و چرم
3
طراح مد - متخصصین
2
فناوری نساجی (کلی) - متخصصین
1
برنامه ریزی،حرفه های معماری و نقشه برداری
3
مدیران - برنامه ریزی و نظارت، معماری
2
تکنولوژی نقشه برداری - متخصصین
1
مشاغل مرتبط با ساختمان و حفاظت و تامین از آن
3
تکنولوژی ساختمان(کلی) - کارگران ماهر
2
مدیریت ضایعات - متخصصین
1
خدمات مالی، حسابداری و مشاوره مالیاتی
3
نمایندگی های بیمه - متخصصین
3
حرفه های مربوط به حمل و نقل و تدارکات (به جز راهنمایی وسایل نقلیه)
2
مدیریت انبار - کارگران ماهر
2
مشاغل مروط به گردشگری، هتل ها و رستوران ها
2
خدمات هتل داری - کارگران ماهر
1
مربیان ورزشی و تناسب اندام، مدیر ورزشی - متخصصین
1
باغبانی و حرفه های باغبانی
1
باغداری (کلی) - کارگران ماهر
1
تولید و پردازش مواد غذایی
1
آشپزی (کلی) - کارگران ماهر
1
حرفه های ریاضیات، زیست شناسی، شیمی و فیزیک
1
زیست شناسی(زیست شناسی انسان) - کارشناسان
1
ناحیه حفاظت، امنیت و نظارت
1
حفاظت از اشیا، ارزش ها و حفاظت شخصی - کارگران ماهر
1
قانون و مدیریت
1
کتابداری - کارشناسان
1
حرفه های سلامت پزشکی
1
درمان غیر دارویی و داروی پزشکی (دیگر) - متخصصین
1

jobNEWSمحلی: کرایس دورن و محیط اطراف

در حال حاضر شما پیدا کردید 36955 فرصت های شغلی, کارآموزی و آموزش- مرتب شده بر اساس موقعیت.
در 2020.08.08/07, 926 تبلیغات شغلی جدید اضافه شده اند.

را دریافت کنید. در پرانتز ها مقدار فرصت های شغلی را می بینید JOBNEWSLocal
بر روی مکانی (شهر، شهر، ...) کلیک کنید که دوست دارید کار جدید به روزشده در آنجا را دریافت کنید

. همه شهرها و شهرداری های شهر و منطقه همسایه نشان داده شده اند

 

بازنشانی
Limburg
Beek
295
NEWS STAT
Spaubeek
3 NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Genhout, Hobbelrade, Neerbeek, Oude Kerk
Brunssum
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Bouwberg, De Kling, Treebeek
Brunssum (شهر)
170
NEWS STAT
Echt-Susteren
448
NEWS STAT
Koningsbosch
8 NEWS STAT
Maria-Hoop
2 NEWS STAT
Nieuwstadt
9 NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Echterbosch, Pepinusbrug, Putbroek, Spaanshuisken
Eijsden-Margraten
129
NEWS STAT
Margraten
35 NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Groot Welsden, Hoogcruts, Scheulder, Schey, Schilberg, Terhorst, Terlinden, Termaar, Ulvend
Gulpen-Wittem
200
NEWS STAT
Berghem
37 NEWS STAT
Beutenaken
1 NEWS STAT
Bissen
1 NEWS STAT
Dal
86 NEWS STAT
Epen
2 NEWS STAT
Gulpen
24 NEWS STAT
Heijenrath
2 NEWS STAT
Mechelen
22 NEWS STAT
Wijlre
6 NEWS STAT
Wittem
8 NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Beertsenhoven, Berghof, Billinghuizen, Bommerig, Broek, Cartils, Crapoel, De Hut, De Piepert, Diependal, Dijk, Elkenrade, Elzet, Eperheide, Etenaken, Euverem, Eys, Eyserheide, Gracht Burggraaf, Helle, Hilleshagen, Hurpesch, Höfke, Ingber, Kapolder, Kleeberg, Klein-Kullen, Klein-Kuttingen, Kosberg, Kuttingen, Landsrade, Nijswiller, Overgeul, Partij-Wittem, Pesaken, Plaat, Reijmerstok, Schweiberg, Sinselbeek, Slenaken, Stokhem, Terpoorten, Terziet, Trintelen, Wahlwiller, Waterop
Heerlen
151
NEWS STAT
Heerlerheide
4 NEWS STAT
Hoensbroek
147 NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Benzenrade, Bovenste Caumer, De Euren, Heerlerbaan, Heihoven, Hondsrug, Imstenrade, Koningsbeemd, Musschenbroek, Onderste Caumer, Palemig, Schurenberg, Ten Esschen, Terschuren, Vrank
Heerlen (شهر)
1689
NEWS STAT
Kerkrade
424
NEWS STAT
Eygelshoven
18 NEWS STAT
Kerkrade
406 NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Ham, Hopel, Kaffeberg, Locht
Landgraaf
6
NEWS STAT
Nieuwenhagen
1 NEWS STAT
Schaesberg
3 NEWS STAT
Ubach over Worms
2 NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Broekhuizen, Rimburg, Waubach
Landgraaf (شهر)
352
NEWS STAT
Nuth
335
NEWS STAT
Kruis
1 NEWS STAT
Nuth
310 NEWS STAT
Schimmert
11 NEWS STAT
Vaesrade
5 NEWS STAT
Wijnandsrade
8 NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Aalbeek, Arensgenhout, Brand, Brommelen, Grijzegrubben, Groot Haasdal, Helle, Hellebroek, Hommert, Hunnecum, Kamp, Kathagen, Klein Haasdal, Kleingenhout, Kling, Laar, Leeuw, Nierhoven, Oensel, Op de Bies, Reuken, Swier, Terstraten, Tervoorst, Vink, Wissengracht
Onderbanken
10
NEWS STAT
Jabeek
1 NEWS STAT
Merkelbeek
1 NEWS STAT
Schinveld
8 NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Bingelrade, Etzenrade, Op den Hering
Roerdalen
119
NEWS STAT
Herkenbosch
35 NEWS STAT
Posterholt
34 NEWS STAT
Vlodrop
26 NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Etsberg, Paarlo, Reutje, Vlodrop-Station
Schinnen
96
NEWS STAT
Amstenrade
4 NEWS STAT
Doenrade
9 NEWS STAT
Oirsbeek
18 NEWS STAT
Puth
2 NEWS STAT
Schinnen
62 NEWS STAT
Windraak
1 NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Hegge, Heisterbrug, Klein-Doenrade, Nagelbeek, Sweikhuizen, Thull, Wolfhagen
Simpelveld
26
NEWS STAT
Bocholtz
6 NEWS STAT
Simpelveld
20 NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Baaks-Sweijer, Baneheide, Bocholtzerheide, Bosschenhuizen, Broek, Bulkemsbroek, Huls, In de Gaas, Molsberg, Prickart, Vlengendaal, Waalbroek, Zandberg
Sittard-Geleen
2467
NEWS STAT
Daniken
1 NEWS STAT
Geleen
653 NEWS STAT
Munstergeleen
8 NEWS STAT
Sittard
1434 NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Abshoven, Broeksittard
Vaals
109
NEWS STAT
Rott
44 NEWS STAT
Vaals
63 NEWS STAT
Vijlen
2 NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Camerig, Cottessen, Harles, Holset, Lemiers, Mamelis, Melleschet, Raren, Wolfhaag
Valkenburg a/d Geul
467
NEWS STAT
Houthem
9 NEWS STAT
Schin op Geul
8 NEWS STAT
Valkenburg
274 NEWS STAT
Walem
1 NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Broekhem, Emmaberg, Engwegen, Heek, Heerstraat, IJzeren, Keutenberg, Oud-Valkenburg, Sibbe, Strabeek, Vilt
Valkenburg aan de Geul
2
NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Schoonbron, Strucht
Voerendaal
40
NEWS STAT
Klimmen
3 NEWS STAT
Ransdaal
1 NEWS STAT
Retersbeek
1 NEWS STAT
Ubachsberg
1 NEWS STAT
Voerendaal
34 NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Barrier, Colmont, Craubeek, Dolberg, Fromberg, Hellebeuk, Koulen, Kruishoeve, Kunderberg, Kunrade, Lubosch, Mingersborg, Opscheumer, Overheek, Termaar, Termoors, Terveurt, Weustenrade, Winthagen
gemeente Nuth
14
NEWS STAT
Hulsberg
14 NEWS STAT
Nordrhein-Westfalen
Aachen
Aachen
4770 NEWS STAT
Alsdorf/Rheinland
208 NEWS STAT
Baesweiler
282 NEWS STAT
Eschweiler
765 NEWS STAT
Herzogenrath
399 NEWS STAT
Monschau
207 NEWS STAT
Roetgen
71 NEWS STAT
Simmerath
235 NEWS STAT
Stolberg/Rheinland
429 NEWS STAT
Würselen
656 NEWS STAT
Düren
Aldenhoven
135 NEWS STAT
Düren
2144 NEWS STAT
Heimbach/Eifel
29 NEWS STAT
Hürtgenwald
28 NEWS STAT
Inden
34 NEWS STAT
Jülich
816 NEWS STAT
Kreuzau
159 NEWS STAT
Langerwehe
68 NEWS STAT
Linnich
155 NEWS STAT
Merzenich
55 NEWS STAT
Nideggen
74 NEWS STAT
Niederzier
131 NEWS STAT
Nörvenich
77 NEWS STAT
Titz
52 NEWS STAT
Vettweiß
30 NEWS STAT
Euskirchen
Euskirchen
1502 NEWS STAT
Kall
133 NEWS STAT
Mechernich
337 NEWS STAT
Schleiden
93 NEWS STAT
Weilerswist
189 NEWS STAT
Zülpich
242 NEWS STAT
Heinsberg
Erkelenz
808 NEWS STAT
Gangelt
128 NEWS STAT
Geilenkirchen
325 NEWS STAT
Heinsberg
1165 NEWS STAT
Hückelhoven
368 NEWS STAT
Selfkant
41 NEWS STAT
Waldfeucht
34 NEWS STAT
Wassenberg
136 NEWS STAT
Wegberg
332 NEWS STAT
Übach-Palenberg
282 NEWS STAT
Mönchengladbach
4697
NEWS STAT
Neuss
Grevenbroich
1014 NEWS STAT
Jüchen
149 NEWS STAT
Korschenbroich
299 NEWS STAT
Rommerskirchen
100 NEWS STAT
Rhein-Erft-Kreis
Bedburg
308 NEWS STAT
Bergheim/Erft
477 NEWS STAT
Brühl/Rheinland
973 NEWS STAT
Elsdorf/Rheinland
100 NEWS STAT
Erftstadt
627 NEWS STAT
Frechen
1178 NEWS STAT
Hürth
1310 NEWS STAT
Kerpen/Rhein
517 NEWS STAT
Pulheim
859 NEWS STAT
Viersen
Niederkrüchten
112 NEWS STAT
Schwalmtal/Niederrhein
105 NEWS STAT
Nordrhein-Westfalia
Aachen
8021
NEWS STAT
District of Düren
3977
NEWS STAT
Euskirchen
2949
NEWS STAT
Heinsberg
3616
NEWS STAT
Neuss
7293
NEWS STAT
Rhein-Erft-Kreis
8506
NEWS STAT
Viersen
4382
NEWS STAT

jobNEWSتحلیل و بررسی: کرایس دورن و محیط اطراف – بهترین 50 گروه حرفه ای

سابقه بازار کار در 24 ماه گذشته:
أهم 1-10 | أهم 11-20 | أهم 21-30 | أهم 31-40 | أهم 41-50

سابقه بازار کار در 24 ماه گذشته:

jobNEWS اینفوگرافیک ‐ Copyright 2020 Jobnet.AG -استفاده رایگان با نشان دادن منبع.

jobMAPS آنالیز برای کرایس دورن

نقشه تعاملی ...

 • .در زمان واقعی نشان می دهد آگهی های شغلی فعلی برای منطقه
 • نشان دادن در نقشه در کدام موقعیت ها کارمندان می خواهند.
 • فراهم می کند گزینه های جستجو در گروه های حرفه ای یا نام شرکت.
 • به شما اجازه می هد تا کارفرمای موردنظر را آسان تر شناسایی کنید با فیلتر کردن شغل های موقت، مکان های آموزشی و غیره
 • اجازه دادن زوم متحرک توسط یک نمای کلی و در عین حال زوم کردن، به شما اجازه می دهد تا نمای کلی از جزییات داشته باشی.

بصورت جاری شما پیدا خواهید کرد 0 تبلیغات شغلی, کارآموزی و شاگردی.
2020.08.08/07 در 0 تبلیغات جدید شغلی اضافه شده.

استکرایس دورن برای JobCENTRE بخشی از JobMAPS | www.jobzentrale-dn.de
اجرای فنی: © Jobnet.AG | www.jobnet.ag