jobNEWS

ناشر: در منطقه نوردفریزلند TSBW · شغل روزانه فعلی

یکشنبه, 25 ژوئیه 2021

کرایس نوردفریزلند و منطقه اطرافبرایJobCENTRE
آگهی های شغلی، کارآموزی و یادگیری

کرایس نوردفریزلند و منطقه اطرافبرایJobCENTRE

روزانه به روز می شود

این وب سایت حاوی روزانه کار NEWS به روز شده

رایگان ویرایشگر پیشفرض به شما ارائه می شود.

 استفاده کنید؟ jobNEWS چگونه از

برای شغل (ها) و مکان (های) شغل جدید jobNEWS خود را باز کنید، اخبار شغلی تطبیق دهید، نسخه چاپی را آماده کنید.

  • jobNEWSOcupation : براساس گروههای شغلی مرتب شده اند.
  • jobNEWSLocal : براساس شهرها و شهرداریها مرتب شده اند.
  • jobNEWSnalysis : براساس توسعه بازار کار در 12 ماه گذشته

چه نوعی از اطلاعات ارائه شده است؟

از روزنامه ها، وب سایت های شرکت ها و تخته های کاری آنلاین:

  • تبلیغات شغلی
  • فرصتهای آموزشی حرفه ای
  • کارآموزی
بیشتر بدانید

jobNEWSحرفه: کرایس نوردفریزلند و محیط اطراف

نمایش فیلتر

منشأ شغلی

* تبادل شغلی آژانس استخدام فدرال

:از زمان انتشار

لغو تمام انتخاب ها

:نوع فعالیت

:میزان اشتغال

:نوع کارفرما

در اینجا شما می توانید تعداد کل 12192 از مشاغل آزاد،دوره های کارآموزی و یاد گیری در حال حاضر - مرتب شده بر اساس گروه های حرفه ای را پیدا کنید. در 2021.07.25/24 موجود بودند 226 شغل های جدید منتشر شدند.
تنها 60 گروه های حرفه ای با بیشترین تعداد مشاغل 6903, از این داشتند در 2021.07.25/24 13 مشاغل تازه بودند منتشر شده.

با بالاترین تعداد آگهی های شغلی را نشان می دهیم 60 ما به طور خودکار گروه های شغلی

جستجوی گروه شغلی در تمام سطوح مهارتی:
1284
کارکنان کمکی
TOP 1
تمیزکاری (کلی) - دستیاران
273 map NEWS STAT
TOP 2
مدیریت انبار - دستیاران
168 map NEWS STAT
TOP 3
آشپزی (کلی) - دستیاران
143 map NEWS STAT
خدمات پذیرایی (کلی) - دستیاران
125 map NEWS STAT
بهداشت و پرستاری (کلی) - دستیاران
122 map NEWS STAT
مراقبت از سالمندان (کلی) - دستیاران
116 map NEWS STAT
فروش (کلی) - دستیاران
105 map NEWS STAT
تولید ( کلی) - دستیار
95 map NEWS STAT
خدمات هتل داری - دستیاران
80 map NEWS STAT
ارسال و تحویل - دستیاران
57 map NEWS STAT
5397
نیروی کار ماهر
TOP 1
فروش (کلی) - کارگران ماهر
877 map NEWS STAT
TOP 2
بهداشت و پرستاری (کلی) - کارگران ماهر
437 map NEWS STAT
TOP 3
دفتر و دبیرخانه (کلی) - کارگران ماهر
308 map NEWS STAT
خدمات پذیرایی (کلی) - کارگران ماهر
301 map NEWS STAT
مراقبت از کودکان و آموزش و پرورش - کارگران ماهر
243 map NEWS STAT
مدیریت انبار - کارگران ماهر
243 map NEWS STAT
آشپزی (کلی) - کارگران ماهر
233 map NEWS STAT
مراقبت از سالمندان (کلی) - کارگران ماهر
182 map NEWS STAT
رانندگان حرفه ای (حمل و نقل سنگین/ کامیون) - کارگران ماهر
160 map NEWS STAT
خدمات هتل داری - کارگران ماهر
157 map NEWS STAT
کمک های پزشکی و عملی (کلی) - کارگران ماهر
144 map NEWS STAT
ساخت و ساز الکتریکی - کارگران ماهر
142 map NEWS STAT
تکنولوژی خودرو - کارگران ماهر
120 map NEWS STAT
باجه فروش و فروش بلیط - کارگران ماهر
120 map NEWS STAT
مهندسی مکانیک و صنعت - کارگران ماهر
113 map NEWS STAT
حرفه ها در بحث خرید( ICTبه استثنای) - کارگران ماهر
112 map NEWS STAT
مشاوره مالیاتی - کارگران ماهر
111 map NEWS STAT
فناوری اطلاعات و مخابرات - کارگران ماهر
101 map NEWS STAT
مکاترونیک - کارگران ماهر
93 map NEWS STAT
ساخت و ساز فلزی - کارگران ماهر
92 map NEWS STAT
مراقبت از خانه و خانواده - کارگران ماهر
84 map NEWS STAT
راهنمای وسایل نقلیه در حمل و نقل جاده ای (دیگر) - کارگران ماهر
80 map NEWS STAT
کارکنان فنی تعمیر و نگهداری - کارگران ماهر
79 map NEWS STAT
بازاریابی گفتگویی - کارگران ماهر
78 map NEWS STAT
فروش غذا (دیگر) - کارگران ماهر
78 map NEWS STAT
کار نقاشی و جلا - کارگران ماهر
77 map NEWS STAT
بانکداران - کارگران ماهر
72 map NEWS STAT
طراح فنی - کارگران فنی
70 map NEWS STAT
بهداشتی، فناوری گرمایش و تهویه مطبوع - کارگران ماهر
68 map NEWS STAT
فروش غذا (کلی) - کارگران ماهر
67 map NEWS STAT
ماشین آلات کارخانه، مخزن و مهندسی ماشین آلات - کارگران ماهر
63 map NEWS STAT
فروش محصولات گوشتی - کارگران ماهر
63 map NEWS STAT
دستیار دندان پزشکی - کارگران ماهر
62 map NEWS STAT
چوب، مبلمان و طراحی داخلی - کارگران ماهر
61 map NEWS STAT
مهندسی برق صنعتی - کارگران ماهر
55 map NEWS STAT
نانوایی و قنادی - کارگران ماهر
51 map NEWS STAT
1388
متخصصان و کارشناسان
TOP 1
دکتر ها (کلی) - کارشناسان
206 map NEWS STAT
TOP 2
مدیران - فروش
178 map NEWS STAT
TOP 3
حرفه ها در بحث خرید( ICTبه استثنای) - متخصصین
177 map NEWS STAT
مهندسی مکانیک و صنعت - متخصصان
115 map NEWS STAT
حسابداری - متخصصین
104 map NEWS STAT
سرپرستان - تشکیلات و استراتژی کسب و کار
100 map NEWS STAT
بازرگانان در تجارت ( کلی) - متخصصین
75 map NEWS STAT
فیزیوتراپی - متخصصین
72 map NEWS STAT
کار اجتماعی و تعلیم و تربیت اجتماعی - متخصصین
72 map NEWS STAT
فروش(کلی،دیگر) - متخصصین
68 map NEWS STAT
مدیران - مراقبت از سالمندان
59 map NEWS STAT
کارکنان فنی تعمیر و نگهداری - متخصصین
58 map NEWS STAT
مدیران - بهداشت و پرستاری، خدمات اورژانس و مامایی
52 map NEWS STAT
کار اجتماعی و تعلیم و تربیت اجتماعی - کارشناسان
52 map NEWS STAT

jobNEWSتحصیلات: کرایس نوردفریزلند و محیط اطراف

کارآموزی جدیدی پیدا کردید- گروه بندی شده توسط دسته های حرفه ای کاری و مرتب شده بر اساس شماره آگهی های شغلی. 1330در حال حاضر افزوده شده
2021.07.25/24 کار آموزی های جدید 4 در


اگر بر روی یک گروه حرفه ای با موس خود اشاره کنید، شغل های تعیین شده را مشاهده خواهید کرد. محلی همچنین دارای کارآموزی اختصاص یافته به مکان های مربوطه استjobNEWS

جستجوی گروه شغلی (آموزش / پرورش):
حرفه های فروش
416
فروش (کلی) - کارگران ماهر
265 STAT
فروش غذا (دیگر) - کارگران ماهر
49 STAT
فروش غذا (کلی) - کارگران ماهر
31 STAT
فروش محصولات گوشتی - کارگران ماهر
28 STAT
نانوایی و قنادی - کارگران ماهر
12 STAT
فروش مربوط به داروخانه و کالاهای مرسوم آن - کارگران ماهر
10 STAT
فروش وسایل نقلیه موتوری، دوچرخه و لوازم جانبی - کارگران ماهر
9 STAT
مدیران - فروش
9 STAT
فروش مبلمان و وسایل منزل - کارگران ماهر
3 STAT
مشاغل مروط به گردشگری، هتل ها و رستوران ها
128
خدمات پذیرایی (کلی) - کارگران ماهر
52 STAT
خدمات هتل داری - کارگران ماهر
44 STAT
سیستم پذیرایی - کارگران ماهر
22 STAT
آژانس گردشگری - کارگران ماهر
5 STAT
مربیان ورزشی و تناسب اندام، مدیر ورزشی - کارگران حرفه ای
3 STAT
آژانس گردشگری - متخصصین
2 STAT
خدمات مالی، حسابداری و مشاوره مالیاتی
121
بانکداران - کارگران ماهر
34 STAT
نمایندگی های بیمه - متخصصین
30 STAT
نمایندگی های بیمه - کارگران ماهر
25 STAT
مشاوره مالیاتی - کارگران ماهر
19 STAT
مشاوره در سرمایه گذاری و سایر خدمات مالی - کارگران ماهر
13 STAT
مدیریت و سازماندهی شرکت
114
دفتر و دبیرخانه (کلی) - کارگران ماهر
51 STAT
مدیریت بازرگانی فنی و تبلیغاتی(به طور کلی) - کارگران ماهر
26 STAT
مدیریت بازرگانی فنی و تبلیغاتی(به طور کلی) - متخصصین
21 STAT
دبیرخانه زبان خارجی و مکاتبات زبان خارجی - متخصصین
10 STAT
خدمات شخصی - متخصصین
4 STAT
خدمات شخصی - کارشناسان
2 STAT
حرفه های سلامت پزشکی
105
بهداشت و پرستاری (کلی) - کارگران ماهر
37 STAT
کمک های پزشکی و عملی (کلی) - کارگران ماهر
25 STAT
دکتر ها (کلی) - کارشناسان
21 STAT
دستیار دندان پزشکی - کارگران ماهر
13 STAT
بهداشت و پرستاری (کلی) - دستیاران
6 STAT
فیزیوتراپی - متخصصین
3 STAT
تولید و پردازش مواد غذایی
94
آشپزی (کلی) - کارگران ماهر
57 STAT
فرآیند محصولات گوشتی - کارگران ماهر
22 STAT
تولید محصولات نانوایی و قنادی - کارگران ماهر
12 STAT
تولید شیر - کارگران ماهر
3 STAT
خرید، فروش و مشاغل تجاری
90
بازرگانان در تجارت ( کلی) - متخصصین
37 STAT
حرفه ها در بحث خرید( ICTبه استثنای) - متخصصین
31 STAT
بازرگانان در عمده فروشی و بازرگانی خارجی - کارگران ماهر
17 STAT
بازرگانان در تجارت (دیگر) - کارگران ماهر
5 STAT
حرفه های مربوط به حمل و نقل و تدارکات (به جز راهنمایی وسایل نقلیه)
72
مدیریت انبار - کارگران ماهر
64 STAT
ارسال و تحویل - کارگران ماهر
8 STAT
حرفه های ماشین آلات و فن آوری خودرو
51
مهندسی مکانیک و صنعت - متخصصان
19 STAT
مهندسی مکانیک و صنعت - کارگران ماهر
13 STAT
تکنولوژی خودرو - کارگران ماهر
13 STAT
اپراتور ماشین و تجهیزات کارخانه - کارگران ماهر
6 STAT
قانون و مدیریت
51
مدیریت عمومی ( کلی) - کارگران ماهر
25 STAT
مدیریت اجتماعی و بیمه - کارگران ماهر
9 STAT
دفتر مالیاتی - متخصصین
8 STAT
دستیار در دفتر قانون گذاری و دفتر اسناد رسمی - کارگران ماهر
5 STAT
دفتر مالیاتی - کارشناسان
4 STAT
مکاترونیک، انرژی و حرفه های الکتریکی
49
ساخت و ساز الکتریکی - کارگران ماهر
15 STAT
مهندسی برق صنعتی - کارگران ماهر
12 STAT
فناوری اطلاعات و مخابرات - کارگران ماهر
9 STAT
مکاترونیک - کارگران ماهر
9 STAT
تکنولوژی اتوماتیک - کارگران ماهر
4 STAT
بهداشت غیر پزشکی ، مراقبت شخصی و بهداشت حرفه ای، پزشکی
38
عینک سازی - کارگران ماهر
12 STAT
مراقبت از سالمندان (کلی) - دستیاران
9 STAT
سمعک های شنوایی - کارگران ماهر
6 STAT
آرایش و مو - کارگران ماهر
4 STAT
فناوری دندان پزشکی - کارگران ماهر
4 STAT
آرایشی و بهداشتی - کارگران ماهر
3 STAT
زمینه مهندسی عمران و حرفه های زیرزمینی
36
سنگ آهک - کارگران ماهر
12 STAT
جاده و آسفالت ساختمان - کارگران ماهر
8 STAT
حرفه هایی در مبحث ساخت بتن و بتن مسلح - کارگران ماهر
7 STAT
مهندسی عمران زیرزمینی (کلی) - کارگران ماهر
5 STAT
سقف - کارگرهای ماهر
4 STAT
مشاغل مرتبط با ساختمان و حفاظت و تامین از آن
30
ماشین آلات کارخانه، مخزن و مهندسی ماشین آلات - کارگران ماهر
12 STAT
لوله کشی - کارگران ماهر
7 STAT
بهداشتی، فناوری گرمایش و تهویه مطبوع - کارگران ماهر
5 STAT
تامین آب و فن آوری فاضلاب - کارگران ماهر
3 STAT
فناوری سیستم های خنک کننده - کارگران ماهر
3 STAT
(درونی ) توسعه
21
نجاری - کارگران ماهر
8 STAT
کار نقاشی و جلا - کارگران ماهر
7 STAT
کف پوش (کلی) - کارگران ماهر
6 STAT
حرفه های مربوط به مهندسی انفورماتیک ، اطلاعات، فناوری ارتباطات
21
فناوری اطلاعات (کلی) - کارگران ماهر
11 STAT
سیستم های اطلاعاتی - کارگران ماهر
5 STAT
توسعه نرم افزار - کارگران ماهر
3 STAT
فروش فناورری و اطلاعات - متخصصین
2 STAT
تولید فلزات اساسی، حرفه های ساخت و ساز فلزات
13
ساخت و ساز فلزی - کارگران ماهر
10 STAT
برش فلز - کارگران ماهر
3 STAT
مشاغل کشاورزی، حیوانی و جنگلداری
11
کشاورزی (به طور کلی) - کارگران ماهر
8 STAT
دام (به جز پرورش طیور) - کارگران ماهر
3 STAT
مدیریت وسایل نقلیه و تجهیزات حمل و نقل
10
رانندگان حرفه ای (حمل و نقل سنگین/ کامیون) - کارگران ماهر
10 STAT
آموزش و پرورش، حرفه های اجتماعی و خدماتی، الهیات
10
خانه داری - کارگران ماهر
6 STAT
مراقبت از خانه و خانواده - کارگران ماهر
4 STAT
مهارت های کاغذ و چاپ، طراحی فنی رسانه
9
تکنولوژی چاپ - کارگران ماهر
6 STAT
طراحی رسانه های دیجیتال و چاپ - کارگران ماهر
3 STAT
تحقیقات فنی، توسعه، ساخت و ساز، حرفه های کنترل تولید
9
طراح فنی - کارگران فنی
7 STAT
تحقیقات و توسعه فنی (کلی) - متخصصین
2 STAT
حرفه های ریاضیات، زیست شناسی، شیمی و فیزیک
7
تست مواد ساختمان - کارگران ماهر
4 STAT
شیمیایی - آزمایشگاه فنی - کارگران ماهر
3 STAT
تولید و پردازش پلاستیک، پردازش چوب
6
چوب، مبلمان و طراحی داخلی - کارگران ماهر
3 STAT
نقاشی خودرو - کارگران ماهر
3 STAT
مشاغل مربوط به تمیزکاری
5
تمیزکاری ساختمان - کارگران ماهر
5 STAT
حرفه های مربوط به تبلیغات، بازاریابی، رسانه های تجاری و حرفه ای
5
تبلیغات و بازاریابی - متخصصین
3 STAT
حرفه انتشارات و رسانه (کلی) - کارگران ماهر
2 STAT
باغبانی و حرفه های باغبانی
4
ساخت و ساز در زمینه های باغی، چشم اندازی و ورزش - کارگران ماهر
4 STAT
ناحیه حفاظت، امنیت و نظارت
4
حفاظت از اشیا، ارزش ها و حفاظت شخصی - کارگران ماهر
4 STAT
حرفه های نساجی و چرم
3
تولیدکنندگان فنی پوشاک ، بادبان سازان - کارگران ماهر
3 STAT

jobNEWSکارآموزی: Kreis Nordfriesland und Umgebung

در حال حاضر شما پیدا خواهید کرد 70 کارآموزی های خالی - گروه بندی شده توسط گروه های حرفه ای فوقانی و مرتب شده بر اساس تعداد موقعیت ها و مواضع.
On 2021.07.25/24, 0 کارآموزی با تازگی منتشر شده است.

You will see the individual internships belonging to a professional group, if you point with the mouse to the respective professional group.
jobNEWSLocal also contains the internship advertisements prepared in a location-specific manner.

Search of professional groups (internships):
خرید، فروش و مشاغل تجاری
22
حرفه ها در بحث خرید( ICTبه استثنای) - متخصصین
13
بازرگانان در تجارت ( کلی) - متخصصین
7
مدیران - خرید و فروش
1
حرفه ها در بحث خرید( ICTبه استثنای) - کارشناسان
1
خدمات مالی، حسابداری و مشاوره مالیاتی
22
نمایندگی های بیمه - متخصصین
13
بانکداران - متخصصین
4
کنترل مالی - کارشناسان
2
مشاوره مالیاتی - کارگران ماهر
2
مشاوره در سرمایه گذاری و سایر خدمات مالی - متخصصین
1
مدیریت و سازماندهی شرکت
20
مدیریت بازرگانی فنی و تبلیغاتی(به طور کلی) - متخصصین
15
گسترش و پردازش کارکنان - کارشناسان
2
خدمات شخصی - کارگران ماهر
2
مشاوره مدیریت - کارشناسان
1
حرفه های مربوط به تبلیغات، بازاریابی، رسانه های تجاری و حرفه ای
14
تبلیغات و بازاریابی - متخصصین
8
سرمقاله و روزنامه نگاری - متخصصین
2
تبلیغات و بازاریابی - کارشناسان
2
سرمقاله و روزنامه نگاری - کارگران ماهر
1
سرمقاله و روزنامه نگاری - کارشناسان
1
حرفه های فروش
8
فروش(کلی،دیگر) - کارگران ماهر
3
مدیران - فروش
2
فروش (کلی) - کارگران ماهر
2
فروش محصولات باغبانی، خانه سازی، لوازم موردنیاز حیوانات خانگی - کارگران ماهر
1
حرفه های مربوط به مهندسی انفورماتیک ، اطلاعات، فناوری ارتباطات
4
رسانه های اطلاعاتی - متخصصین
2
توسعه نرم افزار - متخصصین
1
توسعه نرم افزار - کارشناسان
1
آموزش و پرورش، حرفه های اجتماعی و خدماتی، الهیات
4
مدیران - مشاوره اجتماعی، آموزشی و اعتیاد
2
کار اجتماعی و تعلیم و تربیت اجتماعی - متخصصین
1
آموزش مراقبت های پزشکی و آموزش ویژه - متخصصین
1
بهداشت غیر پزشکی ، مراقبت شخصی و بهداشت حرفه ای، پزشکی
3
مدیران - مراقبت از سالمندان
2
مشاوره سلامت - متخصصین
1
مکاترونیک، انرژی و حرفه های الکتریکی
2
فناوری اطلاعات و مخابرات - کارگران ماهر
1
فن آوری انرژی و قدرت - کارشناسان
1
حرفه های سلامت پزشکی
2
فیزیوتراپی - کارگران ماهر
1
دکتر ها (کلی) - کارشناسان
1
زبان، ادبیات، علوم انسانی، جامعه و اقتصاد
2
آموزش و پرورش - کارشناسان
2
مشاغل کشاورزی، حیوانی و جنگلداری
1
مراقبت از حیوانات (به طور کلی) - کارگران ماهر
1
تحقیقات فنی، توسعه، ساخت و ساز، حرفه های کنترل تولید
1
طراح فنی - کارگران فنی
1
(درونی ) توسعه
1
کف پوش (کلی) - کارگران ماهر
1
مشاغل مرتبط با ساختمان و حفاظت و تامین از آن
1
ماشین آلات کارخانه، مخزن و مهندسی ماشین آلات - کارگران ماهر
1
حرفه های مربوط به حمل و نقل و تدارکات (به جز راهنمایی وسایل نقلیه)
1
مدیریت انبار - دستیاران
1
مشاغل مروط به گردشگری، هتل ها و رستوران ها
1
مدیران - سیستم غذا و پذیرایی
1
قانون و مدیریت
1
مدیریت عمومی ( کلی) - متخصصین
1
طراحی محصول و صنایع دستی، هنرهای تجسمی، تولید سازهای موسیقی
1
دکوراتور - کارگر ماهر
1

jobNEWSمحلی: کرایس نوردفریزلند و محیط اطراف

در حال حاضر شما پیدا کردید 19616 فرصت های شغلی, کارآموزی و آموزش- مرتب شده بر اساس موقعیت.
در 2021.07.25/24, 78 تبلیغات شغلی جدید اضافه شده اند.

را دریافت کنید. در پرانتز ها مقدار فرصت های شغلی را می بینید JOBNEWSLocal
  بر روی مکانی (شهر، شهر، ...) کلیک کنید که دوست دارید کار جدید به روزشده در آنجا را دریافت کنید
 

همه شهرها و شهرداری های شهر و منطقه همسایه نشان داده شده اند:


.

 

بازنشانی
Schleswig-Holstein
Dithmarschen
3218
NEWS STAT
Albersdorf/Holst.
90 NEWS STAT
Bargenstedt
10 NEWS STAT
Barkenholm
4 NEWS STAT
Bergewöhrden
20 NEWS STAT
Bunsoh
11 NEWS STAT
Büsum
305 NEWS STAT
Dellstedt
3 NEWS STAT
Delve
12 NEWS STAT
Elpersbüttel
4 NEWS STAT
Epenwöhrden
4 NEWS STAT
Fedderingen
6 NEWS STAT
Friedrichsgabekoog
7 NEWS STAT
Gaushorn
5 NEWS STAT
Groven
3 NEWS STAT
Heide
1019 NEWS STAT
Hellschen-Heringsand-Unterschaar
2 NEWS STAT
Hemme
7 NEWS STAT
Hemmingstedt
53 NEWS STAT
Hennstedt/Dithmarschen
11 NEWS STAT
Hollingstedt bei Delve
1 NEWS STAT
Hägen
1 NEWS STAT
Kleve/Dithmarschen
25 NEWS STAT
Krempel
1 NEWS STAT
Lieth
1 NEWS STAT
Lohe-Rickelshof
16 NEWS STAT
Lunden
40 NEWS STAT
Meldorf
187 NEWS STAT
Neuenkirchen/Dithmarschen
1 NEWS STAT
Nindorf bei Meldorf
8 NEWS STAT
Norddeich
1 NEWS STAT
Nordermeldorf
3 NEWS STAT
Norderwöhrden
4 NEWS STAT
Nordhastedt
11 NEWS STAT
Odderade
4 NEWS STAT
Oesterdeichstrich
4 NEWS STAT
Oesterwurth
3 NEWS STAT
Osterrade
3 NEWS STAT
Ostrohe
11 NEWS STAT
Pahlen
7 NEWS STAT
Rehm-Flehde-Bargen
33 NEWS STAT
Reinsbüttel
3 NEWS STAT
Sarzbüttel
4 NEWS STAT
Schalkholz
4 NEWS STAT
Stelle-Wittenwurth
8 NEWS STAT
Süderdeich
1 NEWS STAT
Süderdorf
1 NEWS STAT
Süderheistedt
3 NEWS STAT
Tellingstedt
38 NEWS STAT
Tensbüttel-Röst
8 NEWS STAT
Warwerort
1 NEWS STAT
Weddingstedt
30 NEWS STAT
Wesselburen
39 NEWS STAT
Wesseln
67 NEWS STAT
Westerdeichstrich
6 NEWS STAT
Wiemerstedt
1 NEWS STAT
Wrohm
11 NEWS STAT
Wöhrden
33 NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Arkebek, Büsumer Deichhausen, Dörpling, Glüsing, Hedwigenkoog, Hillgroven, Hövede, Immenstedt bei Albersdorf, Karolinenkoog, Lehe/Dithmarschen, Linden/Holstein, Norderheistedt, Offenbüttel, Sankt Annen, Schlichting, Schrum, Schülp bei Dithmarschen, Strübbel, Tielenhemme, Wallen, Welmbüttel, Wennbüttel, Wesselburener Deichhausen, Wesselburenerkoog, Westerborstel, Wolmersdorf
Flensburg
3575
NEWS STAT
Nordfriesland
4320
NEWS STAT
Achtrup
4 NEWS STAT
Ahrenshöft
5 NEWS STAT
Ahrenviöl
4 NEWS STAT
Alkersum
8 NEWS STAT
Almdorf
5 NEWS STAT
Arlewatt
2 NEWS STAT
Aventoft
4 NEWS STAT
Bargum
4 NEWS STAT
Bohmstedt
19 NEWS STAT
Bordelum
11 NEWS STAT
Borgsum
1 NEWS STAT
Bosbüll
7 NEWS STAT
Braderup
2 NEWS STAT
Bramstedtlund
4 NEWS STAT
Bredstedt
156 NEWS STAT
Breklum
75 NEWS STAT
Dagebüll
35 NEWS STAT
Drage/Nordfriesland
12 NEWS STAT
Drelsdorf
9 NEWS STAT
Elisabeth-Sophien-Koog
1 NEWS STAT
Ellhöft
1 NEWS STAT
Emmelsbüll-Horsbüll
5 NEWS STAT
Enge-Sande
7 NEWS STAT
Fresendelf
1 NEWS STAT
Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog
4 NEWS STAT
Friedrichstadt
69 NEWS STAT
Garding
47 NEWS STAT
Goldebek
1 NEWS STAT
Haselund
3 NEWS STAT
Hattstedt
21 NEWS STAT
Hattstedtermarsch
2 NEWS STAT
Holm bei Süderlügum
1 NEWS STAT
Hooge
1 NEWS STAT
Horstedt bei Husum
5 NEWS STAT
Hude bei Husum
2 NEWS STAT
Husum
1133 NEWS STAT
Hörnum/Sylt
27 NEWS STAT
Immenstedt/Nordfriesland
5 NEWS STAT
Joldelund
10 NEWS STAT
Kampen/Sylt
21 NEWS STAT
Klanxbüll
3 NEWS STAT
Klixbüll
2 NEWS STAT
Koldenbüttel
2 NEWS STAT
Kotzenbüll
1 NEWS STAT
Leck
139 NEWS STAT
Lexgaard
1 NEWS STAT
List auf Sylt
26 NEWS STAT
Löwenstedt
4 NEWS STAT
Mildstedt
27 NEWS STAT
Nebel
19 NEWS STAT
Neukirchen bei Niebüll
2 NEWS STAT
Nieblum
9 NEWS STAT
Niebüll
316 NEWS STAT
Norddorf
33 NEWS STAT
Norderfriedrichskoog
1 NEWS STAT
Nordstrand
29 NEWS STAT
Norstedt
1 NEWS STAT
Ockholm
3 NEWS STAT
Oevenum
2 NEWS STAT
Oldenswort
3 NEWS STAT
Oldersbek
3 NEWS STAT
Olderup
3 NEWS STAT
Oldsum
2 NEWS STAT
Ostenfeld/Husum
46 NEWS STAT
Oster-Ohrstedt
12 NEWS STAT
Osterhever
12 NEWS STAT
Pellworm
51 NEWS STAT
Poppenbüll
4 NEWS STAT
Rantrum
2 NEWS STAT
Rantum/Sylt
6 NEWS STAT
Reußenköge
50 NEWS STAT
Risum-Lindholm
33 NEWS STAT
Rodenäs
4 NEWS STAT
Sankt Peter-Ording
437 NEWS STAT
Schwabstedt
8 NEWS STAT
Schwesing
16 NEWS STAT
Simonsberg
14 NEWS STAT
Sprakebüll
9 NEWS STAT
Stadum
6 NEWS STAT
Stedesand
5 NEWS STAT
Struckum
14 NEWS STAT
Sylt-Ost
451 NEWS STAT
Sönnebüll
1 NEWS STAT
Süderlügum
64 NEWS STAT
Südermarsch
1 NEWS STAT
Tating
1 NEWS STAT
Tetenbüll
18 NEWS STAT
Tönning
105 NEWS STAT
Tümlauer Koog
1 NEWS STAT
Utersum
15 NEWS STAT
Viöl
46 NEWS STAT
Vollerwiek
3 NEWS STAT
Vollstedt
6 NEWS STAT
Welt
22 NEWS STAT
Wenningstedt/Sylt
28 NEWS STAT
Wester-Ohrstedt
12 NEWS STAT
Westerhever
7 NEWS STAT
Westerland
97 NEWS STAT
Westre
2 NEWS STAT
Winnert
7 NEWS STAT
Wittdün
32 NEWS STAT
Witzwort
13 NEWS STAT
Wrixum
5 NEWS STAT
Wyk auf Föhr
194 NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Ahrenviölfeld, Augustenkoog, Behrendorf bei Husum, Bondelum, Dunsum, Galmsbüll, Garding Kirchspiel, Goldelund, Grothusenkoog, Gröde, Humptrup, Högel, Karlum, Katharinenheerd, Kolkerheide, Ladelund, Langeneß, Lütjenholm, Midlum/Föhr, Ramstedt, Schobüll, Seeth/Nordfriesland, Sollwitt, Süderende, Süderhöft, Tinningstedt, Uelvesbüll, Uphusum, Wisch/Nordfriesland, Witsum, Wittbek, Wobbenbüll
Rendsburg-Eckernförde
5268
NEWS STAT
Alt Duvenstedt
42 NEWS STAT
Altenhof bei Eckernförde
7 NEWS STAT
Ascheffel
11 NEWS STAT
Bargstall
1 NEWS STAT
Barkelsby
7 NEWS STAT
Beldorf
5 NEWS STAT
Borgstedt
40 NEWS STAT
Breiholz
9 NEWS STAT
Brekendorf
4 NEWS STAT
Brodersby bei Kappeln
11 NEWS STAT
Büdelsdorf
327 NEWS STAT
Bünsdorf
2 NEWS STAT
Damendorf
4 NEWS STAT
Damp
141 NEWS STAT
Dörphof
3 NEWS STAT
Eckernförde
539 NEWS STAT
Elsdorf-Westermühlen
6 NEWS STAT
Fleckeby
13 NEWS STAT
Fockbek
98 NEWS STAT
Friedrichsholm
4 NEWS STAT
Gammelby
2 NEWS STAT
Gokels
4 NEWS STAT
Goosefeld
2 NEWS STAT
Groß Wittensee
9 NEWS STAT
Güby
5 NEWS STAT
Haby
2 NEWS STAT
Hamdorf
5 NEWS STAT
Hanerau-Hademarschen
44 NEWS STAT
Hohn
16 NEWS STAT
Holtsee
27 NEWS STAT
Holzdorf bei Eckernförde
11 NEWS STAT
Hummelfeld
2 NEWS STAT
Hörsten
1 NEWS STAT
Hütten bei Ascheffel
2 NEWS STAT
Jevenstedt
36 NEWS STAT
Karby
5 NEWS STAT
Kosel
9 NEWS STAT
Lohe-Föhrden
4 NEWS STAT
Loose
7 NEWS STAT
Nübbel
6 NEWS STAT
Osterby bei Eckernförde
2 NEWS STAT
Osterrönfeld
128 NEWS STAT
Owschlag
27 NEWS STAT
Prinzenmoor
2 NEWS STAT
Rendsburg
1534 NEWS STAT
Rickert
14 NEWS STAT
Rieseby
10 NEWS STAT
Schülp bei Rendsburg
4 NEWS STAT
Seefeld bei Hanerau-Hademarschen
4 NEWS STAT
Sehestedt
7 NEWS STAT
Thumby
19 NEWS STAT
Waabs
15 NEWS STAT
Westerrönfeld
63 NEWS STAT
Windeby
12 NEWS STAT
Winnemark
5 NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Ahlefeld, Bendorf/Holstein, Bistensee, Christiansholm, Friedrichsgraben, Holzbunge, Klein Wittensee, Königshügel, Neu Duvenstedt, Oldenbüttel, Sophienhamm, Steenfeld, Thaden
Schleswig-Flensburg
3267
NEWS STAT
Ahneby
2 NEWS STAT
Alt Bennebek
4 NEWS STAT
Arnis
1 NEWS STAT
Ausacker
1 NEWS STAT
Bergenhusen
6 NEWS STAT
Bollingstedt
8 NEWS STAT
Boren
9 NEWS STAT
Borgwedel
9 NEWS STAT
Brebel
1 NEWS STAT
Brodersby bei Schleswig
2 NEWS STAT
Busdorf
65 NEWS STAT
Böel
4 NEWS STAT
Böklund
55 NEWS STAT
Börm
2 NEWS STAT
Dannewerk
4 NEWS STAT
Dollerup
2 NEWS STAT
Eggebek
29 NEWS STAT
Ellingstedt
3 NEWS STAT