jobNEWS

ناشر: در منطقه نوردفریزلند TSBW · شغل روزانه فعلی

شنبه, 01 اكتبر 2022

کرایس نوردفریزلند و منطقه اطرافبرایJobCENTRE
آگهی های شغلی، کارآموزی و یادگیری

کرایس نوردفریزلند و منطقه اطرافبرایJobCENTRE

روزانه به روز می شود

این وب سایت حاوی روزانه کار NEWS به روز شده

رایگان ویرایشگر پیشفرض به شما ارائه می شود.

 استفاده کنید؟ jobNEWS چگونه از

برای شغل (ها) و مکان (های) شغل جدید jobNEWS خود را باز کنید، اخبار شغلی تطبیق دهید، نسخه چاپی را آماده کنید.

  • jobNEWSOcupation : براساس گروههای شغلی مرتب شده اند.
  • jobNEWSLocal : براساس شهرها و شهرداریها مرتب شده اند.
  • jobNEWSnalysis : براساس توسعه بازار کار در 12 ماه گذشته

چه نوعی از اطلاعات ارائه شده است؟

از روزنامه ها، وب سایت های شرکت ها و تخته های کاری آنلاین:

  • تبلیغات شغلی
  • فرصتهای آموزشی حرفه ای
  • کارآموزی
بیشتر بدانید

jobNEWSحرفه: کرایس نوردفریزلند و محیط اطراف

نمایش فیلتر

منشأ شغلی

* تبادل شغلی آژانس استخدام فدرال

:از زمان انتشار

لغو تمام انتخاب ها

:نوع فعالیت

:میزان اشتغال

:نوع کارفرما

در اینجا شما می توانید تعداد کل 22731 از مشاغل آزاد،دوره های کارآموزی و یاد گیری در حال حاضر - مرتب شده بر اساس گروه های حرفه ای را پیدا کنید. در 2022.10.01/30.09 موجود بودند 971 شغل های جدید منتشر شدند.
تنها 60 گروه های حرفه ای با بیشترین تعداد مشاغل 7360, از این داشتند در 2022.10.01/30.09 324 مشاغل تازه بودند منتشر شده.

با بالاترین تعداد آگهی های شغلی را نشان می دهیم 60 ما به طور خودکار گروه های شغلی

جستجوی گروه شغلی در تمام سطوح مهارتی:
1136
کارکنان کمکی
TOP 1
تمیزکاری (کلی) - دستیاران
259 map NEWS STAT
TOP 2
مدیریت انبار - دستیاران
146 map NEWS STAT
TOP 3
آشپزی (کلی) - دستیاران
138 map NEWS STAT
بهداشت و پرستاری (کلی) - دستیاران
127 map NEWS STAT
تولید ( کلی) - دستیار
103 map NEWS STAT
خدمات پذیرایی (کلی) - دستیاران
102 map NEWS STAT
مراقبت از سالمندان (کلی) - دستیاران
100 map NEWS STAT
فروش (کلی) - دستیاران
85 map NEWS STAT
خدمات هتل داری - دستیاران
76 map NEWS STAT
 
5359
نیروی کار ماهر
TOP 1
فروش (کلی) - کارگران ماهر
773 map NEWS STAT
TOP 2
بهداشت و پرستاری (کلی) - کارگران ماهر
479 map NEWS STAT
TOP 3
دفتر و دبیرخانه (کلی) - کارگران ماهر
361 map NEWS STAT
مراقبت از کودکان و آموزش و پرورش - کارگران ماهر
311 map NEWS STAT
آشپزی (کلی) - کارگران ماهر
305 map NEWS STAT
خدمات پذیرایی (کلی) - کارگران ماهر
274 map NEWS STAT
مدیریت انبار - کارگران ماهر
252 map NEWS STAT
ساخت و ساز الکتریکی - کارگران ماهر
170 map NEWS STAT
خدمات هتل داری - کارگران ماهر
168 map NEWS STAT
تکنولوژی خودرو - کارگران ماهر
155 map NEWS STAT
مهندسی مکانیک و صنعت - کارگران ماهر
141 map NEWS STAT
مراقبت از سالمندان (کلی) - کارگران ماهر
139 map NEWS STAT
مکاترونیک - کارگران ماهر
133 map NEWS STAT
حرفه ها در بحث خرید( ICTبه استثنای) - کارگران ماهر
131 map NEWS STAT
رانندگان حرفه ای (حمل و نقل سنگین/ کامیون) - کارگران ماهر
121 map NEWS STAT
مشاوره مالیاتی - کارگران ماهر
118 map NEWS STAT
کمک های پزشکی و عملی (کلی) - کارگران ماهر
114 map NEWS STAT
فناوری اطلاعات و مخابرات - کارگران ماهر
108 map NEWS STAT
ساخت و ساز فلزی - کارگران ماهر
100 map NEWS STAT
کارکنان فنی تعمیر و نگهداری - کارگران ماهر
99 map NEWS STAT
باجه فروش و فروش بلیط - کارگران ماهر
91 map NEWS STAT
دستیار دندان پزشکی - کارگران ماهر
81 map NEWS STAT
تکنولوژی جوشکاری و اتصال - کارگران ماهر
75 map NEWS STAT
فروش غذا (دیگر) - کارگران ماهر
74 map NEWS STAT
مراقبت از خانه و خانواده - کارگران ماهر
72 map NEWS STAT
طراح فنی - کارگران فنی
72 map NEWS STAT
آموزش مراقبت های پزشکی و آموزش ویژه - کارگران ماهر
72 map NEWS STAT
اپراتور ماشین و تجهیزات کارخانه - کارگران ماهر
67 map NEWS STAT
فروش محصولات گوشتی - کارگران ماهر
67 map NEWS STAT
ماشین آلات کارخانه، مخزن و مهندسی ماشین آلات - کارگران ماهر
66 map NEWS STAT
فروش غذا (کلی) - کارگران ماهر
61 map NEWS STAT
چوب، مبلمان و طراحی داخلی - کارگران ماهر
59 map NEWS STAT
فرآیند محصولات گوشتی - کارگران ماهر
50 map NEWS STAT
 
1971
متخصصان و کارشناسان
TOP 1
حسابداری - متخصصین
168 map NEWS STAT
TOP 2
دکتر ها (کلی) - کارشناسان
164 map NEWS STAT
TOP 3
توسعه نرم افزار - متخصصین
143 map NEWS STAT
سرپرستان - تشکیلات و استراتژی کسب و کار
136 map NEWS STAT
فروش(کلی،دیگر) - متخصصین
134 map NEWS STAT
مهندسی مکانیک و صنعت - متخصصان
117 map NEWS STAT
کار اجتماعی و تعلیم و تربیت اجتماعی - متخصصین
114 map NEWS STAT
توسعه نرم افزار - کارشناسان
114 map NEWS STAT
حرفه ها در بحث خرید( ICTبه استثنای) - متخصصین
109 map NEWS STAT
مدیران - بهداشت و پرستاری، خدمات اورژانس و مامایی
107 map NEWS STAT
تبلیغات و بازاریابی - متخصصین
99 map NEWS STAT
مدیران - فروش
99 map NEWS STAT
مشاوره مدیریت - کارشناسان
94 map NEWS STAT
فیزیوتراپی - متخصصین
84 map NEWS STAT
مدیریت سیستم اطلاعات و فناوری
76 map NEWS STAT
مدیران - خرید و فروش
76 map NEWS STAT
کار اجتماعی و تعلیم و تربیت اجتماعی - کارشناسان
71 map NEWS STAT
مدیریت مشتری - متخصصین
66 map NEWS STAT

jobNEWSتحصیلات: کرایس نوردفریزلند و محیط اطراف

کارآموزی جدیدی پیدا کردید- گروه بندی شده توسط دسته های حرفه ای کاری و مرتب شده بر اساس شماره آگهی های شغلی. 1609در حال حاضر افزوده شده
2022.10.01/30.09 کار آموزی های جدید 68 در


اگر بر روی یک گروه حرفه ای با موس خود اشاره کنید، شغل های تعیین شده را مشاهده خواهید کرد. محلی همچنین دارای کارآموزی اختصاص یافته به مکان های مربوطه استjobNEWS

جستجوی گروه شغلی (آموزش / پرورش):
حرفه های فروش
485
فروش (کلی) - کارگران ماهر
301 STAT
فروش غذا (دیگر) - کارگران ماهر
59 STAT
فروش غذا (کلی) - کارگران ماهر
42 STAT
فروش محصولات گوشتی - کارگران ماهر
24 STAT
فروش وسایل نقلیه موتوری، دوچرخه و لوازم جانبی - کارگران ماهر
15 STAT
فروش محصولات باغبانی، خانه سازی، لوازم موردنیاز حیوانات خانگی - کارگران ماهر
13 STAT
نانوایی و قنادی - کارگران ماهر
13 STAT
فروش لباس، کالاهای ورزشی، کالاهای چرمی و کفش - کارگران ماهر
10 STAT
فروش مربوط به داروخانه و کالاهای مرسوم آن - کارگران ماهر
8 STAT
حرفه های ماشین آلات و فن آوری خودرو
145
مهندسی مکانیک و صنعت - متخصصان
47 STAT
تکنولوژی خودرو - کارگران ماهر
46 STAT
مهندسی مکانیک و صنعت - کارگران ماهر
31 STAT
ماشین آلات کشاورزی و ساختمانی - کارگران ماهر
15 STAT
اپراتور ماشین و تجهیزات کارخانه - کارگران ماهر
6 STAT
مدیریت و سازماندهی شرکت
133
دفتر و دبیرخانه (کلی) - کارگران ماهر
68 STAT
مدیریت بازرگانی فنی و تبلیغاتی(به طور کلی) - کارگران ماهر
29 STAT
دبیرخانه زبان خارجی و مکاتبات زبان خارجی - متخصصین
19 STAT
مدیریت بازرگانی فنی و تبلیغاتی(به طور کلی) - متخصصین
12 STAT
خدمات شخصی - کارشناسان
5 STAT
تولید و پردازش مواد غذایی
132
آشپزی (کلی) - کارگران ماهر
64 STAT
فرآیند محصولات گوشتی - کارگران ماهر
28 STAT
تولید محصولات نانوایی و قنادی - کارگران ماهر
17 STAT
آشپزی (کلی) - دستیاران
11 STAT
تولید مواد غذایی ( کلی) - کارگران ماهر
6 STAT
تولید شیر - کارگران ماهر
6 STAT
حرفه های سلامت پزشکی
127
بهداشت و پرستاری (کلی) - کارگران ماهر
45 STAT
دکتر ها (کلی) - کارشناسان
21 STAT
دستیار دندان پزشکی - کارگران ماهر
21 STAT
کمک های پزشکی و عملی (کلی) - کارگران ماهر
19 STAT
بهداشت و پرستاری (کلی) - دستیاران
7 STAT
دستیار پزشکی / جراحی - کارگران ماهر
6 STAT
متخصص دامپزشکی - کارگران ماهر
5 STAT
روانشناسی غیر پزشکی - کارشناسان
3 STAT
مشاغل مروط به گردشگری، هتل ها و رستوران ها
126
خدمات پذیرایی (کلی) - کارگران ماهر
46 STAT
خدمات هتل داری - کارگران ماهر
44 STAT
سیستم پذیرایی - کارگران ماهر
25 STAT
آژانس گردشگری - کارگران ماهر
7 STAT
مربیان ورزشی و تناسب اندام، مدیر ورزشی - متخصصین
4 STAT
مکاترونیک، انرژی و حرفه های الکتریکی
96
مکاترونیک - کارگران ماهر
36 STAT
ساخت و ساز الکتریکی - کارگران ماهر
21 STAT
مهندسی برق صنعتی - کارگران ماهر
13 STAT
Professions in building electrics – specialists
12 STAT
فناوری اطلاعات و مخابرات - کارگران ماهر
7 STAT
مهندسی برق (کلی) - کارگران ماهر
7 STAT
حرفه های مربوط به حمل و نقل و تدارکات (به جز راهنمایی وسایل نقلیه)
80
مدیریت انبار - کارگران ماهر
71 STAT
تجار حمل و نقل و تدارکات - کارگران ماهر
6 STAT
تجار حمل و نقل و تدارکات - متخصصین
3 STAT
خدمات مالی، حسابداری و مشاوره مالیاتی
73
بانکداران - کارگران ماهر
30 STAT
مشاوره مالیاتی - کارگران ماهر
28 STAT
نمایندگی های بیمه - کارگران ماهر
11 STAT
حسابداری - متخصصین
4 STAT
خرید، فروش و مشاغل تجاری
70
بازرگانان در عمده فروشی و بازرگانی خارجی - کارگران ماهر
30 STAT
بازرگانان در تجارت ( کلی) - متخصصین
24 STAT
حرفه ها در بحث خرید( ICTبه استثنای) - متخصصین
7 STAT
بازرگانان در تجارت (دیگر) - کارگران ماهر
5 STAT
مشاورین املاک - متخصصین
4 STAT
زمینه مهندسی عمران و حرفه های زیرزمینی
60
جاده و آسفالت ساختمان - کارگران ماهر
21 STAT
سنگ آهک - کارگران ماهر
16 STAT
سقف - کارگرهای ماهر
10 STAT
مهندسی عمران زیرزمینی (کلی) - کارگران ماهر
7 STAT
حرفه هایی در مبحث ساخت بتن و بتن مسلح - کارگران ماهر
6 STAT
بهداشت غیر پزشکی ، مراقبت شخصی و بهداشت حرفه ای، پزشکی
46
عینک سازی - کارگران ماهر
18 STAT
مراقبت از سالمندان (کلی) - دستیاران
13 STAT
سمعک های شنوایی - کارگران ماهر
11 STAT
آرایش و مو - کارگران ماهر
4 STAT
مشاغل مرتبط با ساختمان و حفاظت و تامین از آن
43
ماشین آلات کارخانه، مخزن و مهندسی ماشین آلات - کارگران ماهر
15 STAT
بهداشتی، فناوری گرمایش و تهویه مطبوع - کارگران ماهر
13 STAT
لوله کشی - کارگران ماهر
6 STAT
فناوری سیستم های خنک کننده - کارگران ماهر
5 STAT
تامین آب و فن آوری فاضلاب - کارگران ماهر
4 STAT
تولید فلزات اساسی، حرفه های ساخت و ساز فلزات
38
ساخت و ساز فلزی - کارگران ماهر
24 STAT
برش فلز - کارگران ماهر
11 STAT
فلزکاری (کلی) - کارگران ماهر
3 STAT
قانون و مدیریت
37
مدیریت عمومی ( کلی) - کارگران ماهر
10 STAT
مدیریت اجتماعی و بیمه - کارگران ماهر
8 STAT
دستیار در دفتر قانون گذاری و دفتر اسناد رسمی - کارگران ماهر
7 STAT
دفتر مالیاتی - متخصصین
6 STAT
اداره خدمات اجتماعی و بهداشتی - کارگران ماهر
3 STAT
دفتر مالیاتی - کارشناسان
3 STAT
حرفه های مربوط به مهندسی انفورماتیک ، اطلاعات، فناوری ارتباطات
26
فناوری اطلاعات (کلی) - کارگران ماهر
16 STAT
توسعه نرم افزار - کارگران ماهر
7 STAT
سیستم های اطلاعاتی - متخصصین
3 STAT
(درونی ) توسعه
23
نجاری - کارگران ماهر
11 STAT
کار نقاشی و جلا - کارگران ماهر
8 STAT
کف پوش (کلی) - کارگران ماهر
4 STAT
تولید و پردازش پلاستیک، پردازش چوب
16
نقاشی خودرو - کارگران ماهر
8 STAT
چوب، مبلمان و طراحی داخلی - کارگران ماهر
8 STAT
مدیریت وسایل نقلیه و تجهیزات حمل و نقل
16
رانندگان حرفه ای (حمل و نقل سنگین/ کامیون) - کارگران ماهر
16 STAT
آموزش و پرورش، حرفه های اجتماعی و خدماتی، الهیات
15
خانه داری - کارگران ماهر
10 STAT
مراقبت از کودکان و آموزش و پرورش - کارگران ماهر
5 STAT
باغبانی و حرفه های باغبانی
11
ساخت و ساز در زمینه های باغی، چشم اندازی و ورزش - کارگران ماهر
7 STAT
باغبانی گورستان - کارگران ماهر
4 STAT
تحقیقات فنی، توسعه، ساخت و ساز، حرفه های کنترل تولید
11
طراح فنی - کارگران فنی
11 STAT
مهارت های کاغذ و چاپ، طراحی فنی رسانه
9
تکنولوژی چاپ - کارگران ماهر
5 STAT
طراحی رسانه های دیجیتال و چاپ - کارگران ماهر
4 STAT
مشاغل مربوط به تمیزکاری
5
تمیزکاری ساختمان - کارگران ماهر
5 STAT
حرفه های ریاضیات، زیست شناسی، شیمی و فیزیک
4
آزمایشگاه فنی زیست شناسی - کارگران ماهر
4 STAT
حرفه های مربوط به اموزش و پرورش
4
آموزش کاری و آموزش صنعتی - متخصصین
4 STAT
زبان، ادبیات، علوم انسانی، جامعه و اقتصاد
3
آموزش و پرورش - کارشناسان
3 STAT
حرفه های مربوط به تبلیغات، بازاریابی، رسانه های تجاری و حرفه ای
3
تبلیغات و بازاریابی - متخصصین
3 STAT

jobNEWSکارآموزی: Kreis Nordfriesland und Umgebung

در حال حاضر شما پیدا خواهید کرد 53 کارآموزی های خالی - گروه بندی شده توسط گروه های حرفه ای فوقانی و مرتب شده بر اساس تعداد موقعیت ها و مواضع.
On 2022.10.01/30.09, 10 کارآموزی با تازگی منتشر شده است.

You will see the individual internships belonging to a professional group, if you point with the mouse to the respective professional group.
jobNEWSLocal also contains the internship advertisements prepared in a location-specific manner.

Search of professional groups (internships):
مدیریت و سازماندهی شرکت
12
سرپرستان - تشکیلات و استراتژی کسب و کار
3
مشاوره مدیریت - کارشناسان
3
مدیریت بازرگانی فنی و تبلیغاتی(به طور کلی) - متخصصین
2
خدمات شخصی - کارشناسان
2
خدمات شخصی - متخصصین
1
گسترش و پردازش کارکنان - کارشناسان
1
حرفه های فروش
5
فروش (کلی) - کارگران ماهر
4
فروش محصولات باغبانی، خانه سازی، لوازم موردنیاز حیوانات خانگی - کارگران ماهر
1
حرفه های مربوط به تبلیغات، بازاریابی، رسانه های تجاری و حرفه ای
5
تبلیغات و بازاریابی - متخصصین
3
سرمقاله و روزنامه نگاری - کارگران ماهر
2
خرید، فروش و مشاغل تجاری
4
حرفه ها در بحث خرید( ICTبه استثنای) - کارشناسان
3
بازرگانان در تجارت (دیگر) - کارگران ماهر
1
مشاغل مروط به گردشگری، هتل ها و رستوران ها
4
مربیان ورزشی و تناسب اندام، مدیر ورزشی - متخصصین
2
آژانس گردشگری - کارشناسان
1
مدیریت رویداد و مدیریت - متخصصین
1
خدمات مالی، حسابداری و مشاوره مالیاتی
4
نمایندگی های بیمه - کارگران ماهر
2
مشاوره در سرمایه گذاری و سایر خدمات مالی - متخصصین
1
کنترل مالی - کارشناسان
1
آموزش و پرورش، حرفه های اجتماعی و خدماتی، الهیات
4
کار اجتماعی و تعلیم و تربیت اجتماعی - متخصصین
2
مدیران - مشاوره اجتماعی، آموزشی و اعتیاد
1
مراقبت از کودکان و آموزش و پرورش - دستیاران
1
حرفه های مربوط به مهندسی انفورماتیک ، اطلاعات، فناوری ارتباطات
3
برنامه نویسی - متخصصان
1
توسعه نرم افزار - کارشناسان
1
مدیریت سیستم اطلاعات و فناوری
1
مشاغل مرتبط با ساختمان و حفاظت و تامین از آن
2
فناوری سیستم های خنک کننده - کارگران ماهر
1
ماشین آلات کارخانه، مخزن و مهندسی ماشین آلات - کارگران ماهر
1
مدیریت وسایل نقلیه و تجهیزات حمل و نقل
2
راهنمای وسایل نقلیه در حمل و نقل جاده ای (دیگر) - کارگران ماهر
1
رانندگان حرفه ای (حمل و نقل سنگین/ کامیون) - کارگران ماهر
1
بهداشت غیر پزشکی ، مراقبت شخصی و بهداشت حرفه ای، پزشکی
2
آرایشگر - کارگران ماهر
1
مدیران - مراقبت از سالمندان
1
حرفه های مربوط به اموزش و پرورش
2
مربیان رانندگی - متخصصین
1
معلمان در سایر موسسات آموزشی (دیگر) - متخصصین
1
زبان، ادبیات، علوم انسانی، جامعه و اقتصاد
2
آموزش و پرورش - کارشناسان
1
زبان و ادبیات عربی و شرقی - کارشناسان
1
تولید فلزات اساسی، حرفه های ساخت و ساز فلزات
1
ساخت و ساز فلزی - کارگران ماهر
1
تحقیقات فنی، توسعه، ساخت و ساز، حرفه های کنترل تولید
1
طراح فنی - کارگران فنی
1
حرفه های نساجی و چرم
1
تولید پارچه - کارگران ماهر
1
تولید و پردازش مواد غذایی
1
محصولات دانه ای و خوراک دام - کارگران ماهر
1
(درونی ) توسعه
1
کف پوش (کلی) - کارگران ماهر
1
قانون و مدیریت
1
مدیریت عمومی ( کلی) - متخصصین
1
حرفه های سلامت پزشکی
1
مدیران - بهداشت و پرستاری، خدمات اورژانس و مامایی
1
طراحی محصول و صنایع دستی، هنرهای تجسمی، تولید سازهای موسیقی
1
دکوراتور - کارگر ماهر
1
حرفه های مربوط به خدمات اجرایی و سرگرمی
1
نوازندگان
1

jobNEWSمحلی: کرایس نوردفریزلند و محیط اطراف

در حال حاضر شما پیدا کردید 22700 فرصت های شغلی, کارآموزی و آموزش- مرتب شده بر اساس موقعیت.
در 2022.10.01/30.09, 945 تبلیغات شغلی جدید اضافه شده اند.

را دریافت کنید. در پرانتز ها مقدار فرصت های شغلی را می بینید JOBNEWSLocal
  بر روی مکانی (شهر، شهر، ...) کلیک کنید که دوست دارید کار جدید به روزشده در آنجا را دریافت کنید
 

همه شهرها و شهرداری های شهر و منطقه همسایه نشان داده شده اند:


.

 

بازنشانی
Schleswig-Holstein
Dithmarschen
3477
NEWS STAT
Albersdorf/Holst.
134 NEWS STAT
Arkebek
1 NEWS STAT
Bargenstedt
14 NEWS STAT
Barkenholm
6 NEWS STAT
Bergewöhrden
16 NEWS STAT
Bunsoh
6 NEWS STAT
Büsum
245 NEWS STAT
Büsumer Deichhausen
1 NEWS STAT
Dellstedt
3 NEWS STAT
Delve
2 NEWS STAT
Dörpling
1 NEWS STAT
Elpersbüttel
5 NEWS STAT
Epenwöhrden
5 NEWS STAT
Fedderingen
9 NEWS STAT
Friedrichsgabekoog
8 NEWS STAT
Gaushorn
3 NEWS STAT
Groven
2 NEWS STAT
Heide
1193 NEWS STAT
Hemme
12 NEWS STAT
Hemmingstedt
64 NEWS STAT
Hennstedt/Dithmarschen
1 NEWS STAT
Hillgroven
1 NEWS STAT
Hollingstedt bei Delve
1 NEWS STAT
Kleve/Dithmarschen
1 NEWS STAT
Krempel
5 NEWS STAT
Lieth
4 NEWS STAT
Lohe-Rickelshof
21 NEWS STAT
Lunden
41 NEWS STAT
Meldorf
246 NEWS STAT
Neuenkirchen/Dithmarschen
2 NEWS STAT
Nindorf bei Meldorf
21 NEWS STAT
Norddeich
10 NEWS STAT
Nordermeldorf
3 NEWS STAT
Norderwöhrden
1 NEWS STAT
Nordhastedt
9 NEWS STAT
Odderade
1 NEWS STAT
Oesterdeichstrich
3 NEWS STAT
Oesterwurth
1 NEWS STAT
Offenbüttel
5 NEWS STAT
Osterrade
4 NEWS STAT
Ostrohe
12 NEWS STAT
Pahlen
5 NEWS STAT
Rehm-Flehde-Bargen
15 NEWS STAT
Sankt Annen
1 NEWS STAT
Sarzbüttel
7 NEWS STAT
Schalkholz
6 NEWS STAT
Schlichting
1 NEWS STAT
Stelle-Wittenwurth
10 NEWS STAT
Süderdeich
1 NEWS STAT
Süderdorf
1 NEWS STAT
Süderheistedt
3 NEWS STAT
Tellingstedt
37 NEWS STAT
Tensbüttel-Röst
2 NEWS STAT
Tielenhemme
1 NEWS STAT
Weddingstedt
43 NEWS STAT
Wennbüttel
2 NEWS STAT
Wesselburen
38 NEWS STAT
Wesseln
51 NEWS STAT
Westerdeichstrich
5 NEWS STAT
Wiemerstedt
2 NEWS STAT
Wrohm
9 NEWS STAT
Wöhrden
20 NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Glüsing, Hedwigenkoog, Hellschen-Heringsand-Unterschaar, Hägen, Hövede, Immenstedt bei Albersdorf, Karolinenkoog, Lehe/Dithmarschen, Linden/Holstein, Norderheistedt, Reinsbüttel, Schrum, Schülp bei Dithmarschen, Strübbel, Wallen, Warwerort, Welmbüttel, Wesselburener Deichhausen, Wesselburenerkoog, Westerborstel, Wolmersdorf
Flensburg
3485
NEWS STAT
Nordfriesland
6476
NEWS STAT
Achtrup
4 NEWS STAT
Ahrenshöft
7 NEWS STAT
Ahrenviöl
2 NEWS STAT
Alkersum
9 NEWS STAT
Almdorf
2 NEWS STAT
Arlewatt
1 NEWS STAT
Aventoft
1 NEWS STAT
Bargum
3 NEWS STAT
Bohmstedt
3 NEWS STAT
Bordelum
10 NEWS STAT
Bosbüll
4 NEWS STAT
Braderup
7 NEWS STAT
Bramstedtlund
1 NEWS STAT
Bredstedt
182 NEWS STAT
Breklum
61 NEWS STAT
Dagebüll
29 NEWS STAT
Drage/Nordfriesland
7 NEWS STAT
Drelsdorf
12 NEWS STAT
Elisabeth-Sophien-Koog
1 NEWS STAT
Emmelsbüll-Horsbüll
4 NEWS STAT
Enge-Sande
15 NEWS STAT
Friedrichstadt
55 NEWS STAT
Galmsbüll
3 NEWS STAT
Garding
56 NEWS STAT
Goldebek
2 NEWS STAT
Grothusenkoog
1 NEWS STAT
Haselund
14 NEWS STAT
Hattstedt
11 NEWS STAT
Hattstedtermarsch
1 NEWS STAT
Hooge
2 NEWS STAT
Horstedt bei Husum
6 NEWS STAT
Hude bei Husum
3 NEWS STAT
Humptrup
2 NEWS STAT
Husum
1122 NEWS STAT
Hörnum/Sylt
25 NEWS STAT
Immenstedt/Nordfriesland
2 NEWS STAT
Joldelund
3 NEWS STAT
Kampen/Sylt
23 NEWS STAT
Klanxbüll
5 NEWS STAT
Klixbüll
9 NEWS STAT
Koldenbüttel
1 NEWS STAT
Kotzenbüll
3 NEWS STAT
Ladelund
5 NEWS STAT
Leck
103 NEWS STAT
List auf Sylt
47 NEWS STAT
Löwenstedt
2 NEWS STAT
Mildstedt
41 NEWS STAT
Nebel
34 NEWS STAT
Neukirchen bei Niebüll
2 NEWS STAT
Nieblum
7 NEWS STAT
Niebüll
329 NEWS STAT
Norddorf
17 NEWS STAT
Nordstrand
19 NEWS STAT
Norstedt
1 NEWS STAT
Ockholm
6 NEWS STAT
Oevenum
1 NEWS STAT
Oldenswort
2 NEWS STAT
Olderup
4 NEWS STAT
Oldsum
1 NEWS STAT
Ostenfeld/Husum
38 NEWS STAT
Oster-Ohrstedt
11 NEWS STAT
Osterhever
5 NEWS STAT
Pellworm
32 NEWS STAT
Poppenbüll
1 NEWS STAT
Ramstedt
1 NEWS STAT
Rantrum
5 NEWS STAT
Rantum/Sylt
22 NEWS STAT
Reußenköge
71 NEWS STAT
Risum-Lindholm
28 NEWS STAT
Rodenäs
1 NEWS STAT
Sankt Peter-Ording
355 NEWS STAT
Schwabstedt
8 NEWS STAT
Schwesing
22 NEWS STAT
Seeth/Nordfriesland
7 NEWS STAT
Simonsberg
2 NEWS STAT
Sprakebüll
5 NEWS STAT
Stadum
3 NEWS STAT
Stedesand
6 NEWS STAT
Struckum
22 NEWS STAT
Sylt-Ost
329 NEWS STAT
Süderlügum
43 NEWS STAT
Südermarsch
2 NEWS STAT
Tating
3 NEWS STAT
Tetenbüll
6 NEWS STAT
Tönning
108 NEWS STAT
Uphusum
1 NEWS STAT
Utersum
14 NEWS STAT
Viöl
28 NEWS STAT
Vollstedt
4 NEWS STAT
Welt
2025 NEWS STAT
Wenningstedt/Sylt
18 NEWS STAT
Wester-Ohrstedt
12 NEWS STAT
Westerhever
7 NEWS STAT
Westerland
457 NEWS STAT
Westre
1 NEWS STAT
Winnert
8 NEWS STAT
Wittbek
2 NEWS STAT
Wittdün
24 NEWS STAT
Witzwort
9 NEWS STAT
Wrixum
5 NEWS STAT
Wyk auf Föhr
266 NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Ahrenviölfeld, Augustenkoog, Behrendorf bei Husum, Bondelum, Borgsum, Dunsum, Ellhöft, Fresendelf, Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog, Garding Kirchspiel, Goldelund, Gröde, Holm bei Süderlügum, Högel, Karlum, Katharinenheerd, Kolkerheide, Langeneß, Lexgaard, Lütjenholm, Midlum/Föhr, Norderfriedrichskoog, Oldersbek, Schobüll, Sollwitt, Sönnebüll, Süderende, Süderhöft, Tinningstedt, Tümlauer Koog, Uelvesbüll, Vollerwiek, Wisch/Nordfriesland, Witsum, Wobbenbüll
Rendsburg-Eckernförde
5901
NEWS STAT
Alt Duvenstedt
54 NEWS STAT
Altenhof bei Eckernförde
19 NEWS STAT
Ascheffel
15 NEWS STAT
Barkelsby
3 NEWS STAT
Beldorf
5 NEWS STAT
Borgstedt
40 NEWS STAT
Breiholz
10 NEWS STAT
Brekendorf
2 NEWS STAT
Brodersby bei Kappeln
10 NEWS STAT
Büdelsdorf
387 NEWS STAT
Bünsdorf
1 NEWS STAT
Christiansholm
4 NEWS STAT
Damendorf
4 NEWS STAT
Damp
112 NEWS STAT
Dörphof
11 NEWS STAT
Eckernförde
573 NEWS STAT
Elsdorf-Westermühlen
7 NEWS STAT
Fleckeby
10 NEWS STAT
Fockbek
132 NEWS STAT
Friedrichsholm
10 NEWS STAT
Gammelby
4 NEWS STAT
Groß Wittensee
7 NEWS STAT
Güby
8 NEWS STAT
Haby
4 NEWS STAT
Hamdorf
6 NEWS STAT
Hanerau-Hademarschen
31 NEWS STAT
Hohn
23 NEWS STAT
Holtsee
25 NEWS STAT
Holzdorf bei Eckernförde
4 NEWS STAT
Hütten bei Ascheffel
1 NEWS STAT
Jevenstedt
43 NEWS STAT
Karby
5 NEWS STAT
Klein Wittensee
1 NEWS STAT
Königshügel
2 NEWS STAT
Lohe-Föhrden
5 NEWS STAT
Neu Duvenstedt
1 NEWS STAT
Nübbel
11 NEWS STAT
Osterby bei Eckernförde
1 NEWS STAT
Osterrönfeld
131 NEWS STAT
Owschlag
15 NEWS STAT
Prinzenmoor
1 NEWS STAT
Rendsburg
1714 NEWS STAT
Rickert
18 NEWS STAT
Rieseby
18 NEWS STAT
Schülp bei Rendsburg
5 NEWS STAT
Seefeld bei Hanerau-Hademarschen
7 NEWS STAT
Sehestedt
21 NEWS STAT
Steenfeld
1 NEWS STAT
Thaden
1 NEWS STAT
Thumby
3 NEWS STAT
Waabs
9 NEWS STAT
Westerrönfeld
58 NEWS STAT
Windeby
16 NEWS STAT
Winnemark
11 NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Ahlefeld, Bargstall, Bendorf/Holstein, Bistensee, Friedrichsgraben, Gokels, Goosefeld, Holzbunge, Hummelfeld, Hörsten, Kosel, Loose, Oldenbüttel, Sophienhamm
Schleswig-Flensburg
3418
NEWS STAT
Alt Bennebek
7 NEWS STAT
Arnis
3 NEWS STAT
Bergenhusen
6 NEWS STAT
Bollingstedt
8 NEWS STAT
Boren
2 NEWS STAT
Borgwedel
15 NEWS STAT
Brebel