jobNEWS

ناشر: مرکز کاریابی وورپورمن-گریسوالد شمالی · شغل روزانه فعلی

جمعه, 30 اكتبر 2020

JobZENTRALE به نام JobZENTRALE
تبلیغات شغلی, کارآموزی و گذراندن دوره های آموزشی

مرکز کاریابی وورپورمن-گریسوالد شمالیبرایJobCENTRE

بیشتر بدانید بیشتر بدانید

jobNEWSحرفه: برای وورپورمن-گریسوالد شمالی

نمایش فیلتر

منشأ شغلی

* تبادل شغلی آژانس استخدام فدرال

:از زمان انتشار

لغو تمام انتخاب ها

:نوع فعالیت

:میزان اشتغال

:نوع کارفرما

در اینجا شما می توانید تعداد کل 9271 از مشاغل آزاد،دوره های کارآموزی و یاد گیری در حال حاضر - مرتب شده بر اساس گروه های حرفه ای را پیدا کنید. در 2020.10.30/29 موجود بودند 87 شغل های جدید منتشر شدند.
تنها 60 گروه های حرفه ای با بیشترین تعداد مشاغل 4997, از این داشتند در 2020.10.30/29 19 مشاغل تازه بودند منتشر شده.

با بالاترین تعداد آگهی های شغلی را نشان می دهیم 60 ما به طور خودکار گروه های شغلی

جستجوی گروه شغلی در تمام سطوح مهارتی:
514
کارکنان کمکی
TOP 1
تمیزکاری (کلی) - دستیاران
115 map NEWS STAT
TOP 2
مدیریت انبار - دستیاران
108 map NEWS STAT
TOP 3
مراقبت از سالمندان (کلی) - دستیاران
66 map NEWS STAT
بهداشت و پرستاری (کلی) - دستیاران
63 map NEWS STAT
فروش (کلی) - دستیاران
59 map NEWS STAT
تولید ( کلی) - دستیار
58 map NEWS STAT
خدمات هتل داری - دستیاران
45 map NEWS STAT
 
3901
نیروی کار ماهر
TOP 1
فروش (کلی) - کارگران ماهر
600 map NEWS STAT
TOP 2
بهداشت و پرستاری (کلی) - کارگران ماهر
276 map NEWS STAT
TOP 3
دفتر و دبیرخانه (کلی) - کارگران ماهر
216 map NEWS STAT
خدمات پذیرایی (کلی) - کارگران ماهر
184 map NEWS STAT
بازاریابی گفتگویی - کارگران ماهر
159 map NEWS STAT
مراقبت از کودکان و آموزش و پرورش - کارگران ماهر
129 map NEWS STAT
مدیریت انبار - کارگران ماهر
128 map NEWS STAT
ساخت و ساز الکتریکی - کارگران ماهر
121 map NEWS STAT
آشپزی (کلی) - کارگران ماهر
120 map NEWS STAT
مراقبت از سالمندان (کلی) - کارگران ماهر
118 map NEWS STAT
رانندگان حرفه ای (حمل و نقل سنگین/ کامیون) - کارگران ماهر
110 map NEWS STAT
مکاترونیک - کارگران ماهر
108 map NEWS STAT
تکنولوژی خودرو - کارگران ماهر
105 map NEWS STAT
ساخت و ساز فلزی - کارگران ماهر
97 map NEWS STAT
خدمات هتل داری - کارگران ماهر
97 map NEWS STAT
حرفه ها در بحث خرید( ICTبه استثنای) - کارگران ماهر
94 map NEWS STAT
بانکداران - کارگران ماهر
87 map NEWS STAT
فروش غذا (کلی) - کارگران ماهر
82 map NEWS STAT
فروش غذا (دیگر) - کارگران ماهر
80 map NEWS STAT
کار نقاشی و جلا - کارگران ماهر
78 map NEWS STAT
فناوری اطلاعات و مخابرات - کارگران ماهر
73 map NEWS STAT
بهداشتی، فناوری گرمایش و تهویه مطبوع - کارگران ماهر
70 map NEWS STAT
مهندسی مکانیک و صنعت - کارگران ماهر
70 map NEWS STAT
بازرگانان در عمده فروشی و بازرگانی خارجی - کارگران ماهر
69 map NEWS STAT
مشاوره مالیاتی - کارگران ماهر
68 map NEWS STAT
چوب، مبلمان و طراحی داخلی - کارگران ماهر
64 map NEWS STAT
کارکنان فنی تعمیر و نگهداری - کارگران ماهر
61 map NEWS STAT
مهندسی برق صنعتی - کارگران ماهر
58 map NEWS STAT
تکنولوژی جوشکاری و اتصال - کارگران ماهر
55 map NEWS STAT
تمیزکاری ساختمان - کارگران ماهر
45 map NEWS STAT
تکنولوژی ساختمان(کلی) - کارگران ماهر
45 map NEWS STAT
راهنمای وسایل نقلیه در حمل و نقل جاده ای (دیگر) - کارگران ماهر
44 map NEWS STAT
فروش محصولات گوشتی - کارگران ماهر
41 map NEWS STAT
طراح فنی - کارگران فنی
39 map NEWS STAT
ماشین آلات کارخانه، مخزن و مهندسی ماشین آلات - کارگران ماهر
38 map NEWS STAT
سنگ آهک - کارگران ماهر
37 map NEWS STAT
تولید محصولات نانوایی و قنادی - کارگران ماهر
35 map NEWS STAT
 
1174
متخصصان و کارشناسان
TOP 1
دکتر ها (کلی) - کارشناسان
162 map NEWS STAT
TOP 2
حرفه ها در بحث خرید( ICTبه استثنای) - متخصصین
145 map NEWS STAT
TOP 3
بازرگانان در تجارت ( کلی) - متخصصین
103 map NEWS STAT
مدیران - پزشکی و دندانپزشکی
90 map NEWS STAT
حسابداری - متخصصین
85 map NEWS STAT
سرپرستان - تشکیلات و استراتژی کسب و کار
83 map NEWS STAT
مدیران - فروش
70 map NEWS STAT
مهندسی مکانیک و صنعت - متخصصان
60 map NEWS STAT
مدیریت مشتری - متخصصین
57 map NEWS STAT
مدیریت سیستم اطلاعات و فناوری
56 map NEWS STAT
کار اجتماعی و تعلیم و تربیت اجتماعی - متخصصین
50 map NEWS STAT
کارکنان فنی تعمیر و نگهداری - متخصصین
45 map NEWS STAT
کار درمانی - متخصصین
43 map NEWS STAT
فروش(کلی،دیگر) - متخصصین
42 map NEWS STAT
مدیران - بهداشت و پرستاری، خدمات اورژانس و مامایی
42 map NEWS STAT
فیزیوتراپی - متخصصین
41 map NEWS STAT

jobNEWSتحصیلات: برای وورپورمن-گریسوالد شمالی

کارآموزی جدیدی پیدا کردید- گروه بندی شده توسط دسته های حرفه ای کاری و مرتب شده بر اساس شماره آگهی های شغلی. 1225در حال حاضر افزوده شده
2020.10.30/29 کار آموزی های جدید 6 در


اگر بر روی یک گروه حرفه ای با موس خود اشاره کنید، شغل های تعیین شده را مشاهده خواهید کرد. محلی همچنین دارای کارآموزی اختصاص یافته به مکان های مربوطه استjobNEWS

جستجوی گروه شغلی (آموزش / پرورش):
حرفه های فروش
450
فروش (کلی) - کارگران ماهر
286 STAT
فروش غذا (دیگر) - کارگران ماهر
73 STAT
فروش غذا (کلی) - کارگران ماهر
52 STAT
فروش محصولات گوشتی - کارگران ماهر
29 STAT
مدیران - فروش
10 STAT
خرید، فروش و مشاغل تجاری
119
بازرگانان در تجارت ( کلی) - متخصصین
59 STAT
بازرگانان در عمده فروشی و بازرگانی خارجی - کارگران ماهر
52 STAT
حرفه ها در بحث خرید( ICTبه استثنای) - متخصصین
8 STAT
مکاترونیک، انرژی و حرفه های الکتریکی
108
مکاترونیک - کارگران ماهر
50 STAT
مهندسی برق صنعتی - کارگران ماهر
25 STAT
فناوری اطلاعات و مخابرات - کارگران ماهر
17 STAT
ساخت و ساز الکتریکی - کارگران ماهر
16 STAT
مشاغل مروط به گردشگری، هتل ها و رستوران ها
83
خدمات پذیرایی (کلی) - کارگران ماهر
50 STAT
خدمات هتل داری - کارگران ماهر
33 STAT
حرفه های سلامت پزشکی
83
بهداشت و پرستاری (کلی) - کارگران ماهر
66 STAT
دستیار دندان پزشکی - کارگران ماهر
8 STAT
کمک های پزشکی و عملی (کلی) - کارگران ماهر
4 STAT
مدیران - بهداشت و پرستاری، خدمات اورژانس و مامایی
2 STAT
فیزیوتراپی - متخصصین
2 STAT
بهداشت و پرستاری (کلی) - دستیاران
1 STAT
حرفه های ماشین آلات و فن آوری خودرو
77
تکنولوژی خودرو - کارگران ماهر
42 STAT
مهندسی مکانیک و صنعت - متخصصان
19 STAT
مهندسی مکانیک و صنعت - کارگران ماهر
9 STAT
ماشین آلات کشاورزی و ساختمانی - کارگران ماهر
5 STAT
اپراتور ماشین و تجهیزات کارخانه - کارگران ماهر
2 STAT
تولید و پردازش مواد غذایی
64
آشپزی (کلی) - کارگران ماهر
39 STAT
فرآیند محصولات گوشتی - کارگران ماهر
13 STAT
تولید محصولات نانوایی و قنادی - کارگران ماهر
12 STAT
بهداشت غیر پزشکی ، مراقبت شخصی و بهداشت حرفه ای، پزشکی
61
سمعک های شنوایی - کارگران ماهر
28 STAT
عینک سازی - کارگران ماهر
22 STAT
مراقبت از سالمندان (کلی) - دستیاران
5 STAT
مراقبت از سالمندان (کلی) - کارگران ماهر
3 STAT
آرایش و مو - کارگران ماهر
3 STAT
مدیریت و سازماندهی شرکت
54
دبیرخانه زبان خارجی و مکاتبات زبان خارجی - متخصصین
27 STAT
دفتر و دبیرخانه (کلی) - کارگران ماهر
27 STAT
حرفه های مربوط به حمل و نقل و تدارکات (به جز راهنمایی وسایل نقلیه)
49
مدیریت انبار - کارگران ماهر
49 STAT
خدمات مالی، حسابداری و مشاوره مالیاتی
39
بانکداران - کارگران ماهر
14 STAT
مشاوره مالیاتی - کارگران ماهر
13 STAT
نمایندگی های بیمه - کارگران ماهر
12 STAT
مشاغل مرتبط با ساختمان و حفاظت و تامین از آن
34
بهداشتی، فناوری گرمایش و تهویه مطبوع - کارگران ماهر
20 STAT
ماشین آلات کارخانه، مخزن و مهندسی ماشین آلات - کارگران ماهر
7 STAT
لوله کشی - کارگران ماهر
7 STAT
تولید فلزات اساسی، حرفه های ساخت و ساز فلزات
26
ساخت و ساز فلزی - کارگران ماهر
20 STAT
برش فلز - کارگران ماهر
6 STAT
مدیریت وسایل نقلیه و تجهیزات حمل و نقل
23
رانندگان حرفه ای (حمل و نقل سنگین/ کامیون) - کارگران ماهر
13 STAT
اپراتور های ماشین آلات حفاری و تجهیزات مربوطه - کارگران ماهر
10 STAT
آموزش و پرورش، حرفه های اجتماعی و خدماتی، الهیات
16
مراقبت از کودکان و آموزش و پرورش - کارگران ماهر
13 STAT
کار اجتماعی و تعلیم و تربیت اجتماعی - متخصصین
2 STAT
مراقبت از خانه و خانواده - کارگران ماهر
1 STAT
زمینه مهندسی عمران و حرفه های زیرزمینی
15
سنگ آهک - کارگران ماهر
15 STAT
تولید و پردازش پلاستیک، پردازش چوب
14
چوب، مبلمان و طراحی داخلی - کارگران ماهر
14 STAT
تحقیقات فنی، توسعه، ساخت و ساز، حرفه های کنترل تولید
13
برنامه ریزی و کنترل فنی تولید - متخصصین
6 STAT
طراح فنی - کارگران فنی
6 STAT
ساخت و ساز و تجهیزات - متخصصین
1 STAT
مشاغل کشاورزی، حیوانی و جنگلداری
12
کشاورزی (به طور کلی) - کارگران ماهر
12 STAT
برنامه ریزی،حرفه های معماری و نقشه برداری
11
برنامه ریزی و نظارت ( کلی) - متخصصین
11 STAT
(درونی ) توسعه
10
کار نقاشی و جلا - کارگران ماهر
10 STAT
مشاغل مربوط به تمیزکاری
6
تمیزکاری ساختمان - کارگران ماهر
6 STAT
ناحیه حفاظت، امنیت و نظارت
4
حفاظت از اشیا، ارزش ها و حفاظت شخصی - کارگران ماهر
4 STAT
حرفه های مربوط به تبلیغات، بازاریابی، رسانه های تجاری و حرفه ای
3
بازاریابی گفتگویی - کارگران ماهر
3 STAT
حرفه های مربوط به مهندسی انفورماتیک ، اطلاعات، فناوری ارتباطات
1
توسعه نرم افزار - متخصصین
1 STAT

jobNEWSکارآموزی: برای وورپورمن-گریسوالد شمالی

در حال حاضر شما پیدا خواهید کرد 39 کارآموزی های خالی - گروه بندی شده توسط گروه های حرفه ای فوقانی و مرتب شده بر اساس تعداد موقعیت ها و مواضع.
On 2020.10.30/29, 0 کارآموزی با تازگی منتشر شده است.

You will see the individual internships belonging to a professional group, if you point with the mouse to the respective professional group.
jobNEWSLocal also contains the internship advertisements prepared in a location-specific manner.

Search of professional groups (internships):
خرید، فروش و مشاغل تجاری
10
بازرگانان در تجارت ( کلی) - متخصصین
4
مدیران - خرید و فروش
2
حرفه ها در بحث خرید( ICTبه استثنای) - متخصصین
2
حرفه ها در بحث خرید( ICTبه استثنای) - کارشناسان
2
مدیریت و سازماندهی شرکت
8
خدمات شخصی - کارشناسان
6
عضو مجلس قانون گذاری - کارشناسان
1
مشاوره مدیریت - کارشناسان
1
حرفه های فروش
6
فروش(کلی،دیگر) - کارگران ماهر
3
فروش (کلی) - کارگران ماهر
3
(درونی ) توسعه
3
کف پوش (کلی) - کارگران ماهر
3
حرفه های مربوط به مهندسی انفورماتیک ، اطلاعات، فناوری ارتباطات
3
برنامه نویسی - متخصصان
2
فناوری اطلاعات (کلی) - کارگران ماهر
1
حرفه های سلامت پزشکی
3
روانشناسی بالینی - کارشناسان
1
روانپزشکی غیر پزشکی - کارشناسان
1
خدمات اورژانسی - دستیاران
1
طراحی محصول و صنایع دستی، هنرهای تجسمی، تولید سازهای موسیقی
3
دکوراتور - کارگر ماهر
3
آموزش و پرورش، حرفه های اجتماعی و خدماتی، الهیات
2
کار اجتماعی و تعلیم و تربیت اجتماعی - متخصصین
1
مراقبت از کودکان و آموزش و پرورش - کارگران ماهر
1
مشاغل کشاورزی، حیوانی و جنگلداری
1
مراقبت از حیوانات (به طور کلی) - کارگران ماهر
1
مهارت های کاغذ و چاپ، طراحی فنی رسانه
1
طراحی رسانه های دیجیتال و چاپ - کارگران ماهر
1
حرفه های نساجی و چرم
1
تولیدکنندگان فنی پوشاک ، بادبان سازان - کارگران ماهر
1
برنامه ریزی،حرفه های معماری و نقشه برداری
1
برنامه ریزی و نظارت ( کلی) - متخصصین
1
قانون و مدیریت
1
مشاوره حقوقی، قضایی و قانونی (کلی) - کارشناسان
1
حرفه های مربوط به تبلیغات، بازاریابی، رسانه های تجاری و حرفه ای
1
تبلیغات و بازاریابی - متخصصین
1

jobNEWSمحلی: برای وورپورمن-گریسوالد شمالی

در حال حاضر شما پیدا کردید 9271 فرصت های شغلی, کارآموزی و آموزش- مرتب شده بر اساس موقعیت.
در 2020.10.30/29, 87 تبلیغات شغلی جدید اضافه شده اند.

  خود را برای شغل (ها) و مکان (های) شغلی جدید خود باز کنید، اخبار شغلی را تطبیق دهید، نسخه چاپی را آماده کنید JOBNEWS 

همه شهرها و شهرداری های شهر و منطقه همسایه نشان داده شده اند:

بازنشانی
Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburgische Seenplatte
Altenhagen bei Altentreptow
1 NEWS STAT
Altentreptow
161 NEWS STAT
Bartow
2 NEWS STAT
Borrentin
2 NEWS STAT
Breesen bei Neubrandenburg
1 NEWS STAT
Burg Stargard
21 NEWS STAT
Burow
6 NEWS STAT
Cölpin
1 NEWS STAT
Dargun
65 NEWS STAT
Demmin
221 NEWS STAT
Friedland/Neubrandenburg
65 NEWS STAT
Gnevkow
2 NEWS STAT
Golchen
1 NEWS STAT
Grammentin
1 NEWS STAT
Grischow bei Altentreptow
1 NEWS STAT
Groß Miltzow
7 NEWS STAT
Groß Teetzleben
4 NEWS STAT
Hohenmocker
1 NEWS STAT
Ivenack
3 NEWS STAT
Knorrendorf
1 NEWS STAT
Kriesow
10 NEWS STAT
Meesiger
6 NEWS STAT
Mölln bei Altentreptow
5 NEWS STAT
Neddemin
2 NEWS STAT
Neubrandenburg
2032 NEWS STAT
Neuenkirchen bei Neubrandenburg
1 NEWS STAT
Neukalen
17 NEWS STAT
Neverin
28 NEWS STAT
Penzlin
37 NEWS STAT
Pragsdorf
2 NEWS STAT
Pripsleben
1 NEWS STAT
Reuterstadt Stavenhagen
19 NEWS STAT
Röckwitz
1 NEWS STAT
Sarow
2 NEWS STAT
Schönbeck
9 NEWS STAT
Siedenbollentin
1 NEWS STAT
Siedenbrünzow
3 NEWS STAT
Sponholz
7 NEWS STAT
Trollenhagen
27 NEWS STAT
Tützpatz
8 NEWS STAT
Utzedel
2 NEWS STAT
Warrenzin
1 NEWS STAT
Werder bei Altentreptow
2 NEWS STAT
Wildberg bei Altentreptow
1 NEWS STAT
Woggersin
2 NEWS STAT
Wolde
3 NEWS STAT
Woldegk
25 NEWS STAT
Wulkenzin
2 NEWS STAT
Zirzow
1 NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Beggerow, Blankenhof, Grapzow, Gültz, Hohenbollentin, Kentzlin, Kletzin, Kublank, Lindenberg/Vorpommern, Neetzka, Nossendorf, Schönfeld bei Demmin, Schönhausen/Mecklenburg, Sommersdorf bei Demmin, Verchen, Voigtsdorf
Rostock
Altkalen
9 NEWS STAT
Behren-Lübchin
1 NEWS STAT
Gnoien
46 NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Finkenthal
Vorpommern-Greifswald
Ahlbeck bei Ueckermünde
5 NEWS STAT
Altwarp
2 NEWS STAT
Anklam
355 NEWS STAT
Bandelin
1 NEWS STAT
Bargischow
2 NEWS STAT
Behrenhoff
9 NEWS STAT
Bentzin
1 NEWS STAT
Benz/Usedom
26 NEWS STAT
Blankensee/Vorpommern
2 NEWS STAT
Boldekow
3 NEWS STAT
Boock/Vorpommern
1 NEWS STAT
Brietzig
2 NEWS STAT
Brünzow
8 NEWS STAT
Bugewitz
1 NEWS STAT
Buggenhagen
4 NEWS STAT
Dargen
1 NEWS STAT
Dersekow
4 NEWS STAT
Ducherow
17 NEWS STAT
Eggesin
38 NEWS STAT
Ferdinandshof
18 NEWS STAT
Greifswald
1666 NEWS STAT
Groß Kiesow
5 NEWS STAT
Groß Polzin
1 NEWS STAT
Görmin
4 NEWS STAT
Gützkow
23 NEWS STAT
Hammer a.d. Uecker
1 NEWS STAT
Hanshagen bei Greifswald
1 NEWS STAT
Heinrichswalde
3 NEWS STAT
Heringsdorf/Seebad
252 NEWS STAT
Hinrichshagen bei Greifswald
4 NEWS STAT
Hintersee
4 NEWS STAT
Jarmen
50 NEWS STAT
Jatznick
6 NEWS STAT
Karlsburg
33 NEWS STAT
Karlshagen
26 NEWS STAT
Kemnitz bei Greifswald
3 NEWS STAT
Klein Bünzow
3 NEWS STAT
Koblentz
1 NEWS STAT
Koserow
54 NEWS STAT
Krien
2 NEWS STAT
Kruckow
5 NEWS STAT
Krugsdorf
4 NEWS STAT
Krummin
5 NEWS STAT
Kröslin
5 NEWS STAT
Lassan
17 NEWS STAT
Levenhagen
1 NEWS STAT
Liepgarten
1 NEWS STAT
Loddin
14 NEWS STAT
Loissin
1 NEWS STAT
Loitz
32 NEWS STAT
Lubmin
38 NEWS STAT
Löcknitz
23 NEWS STAT
Lütow
4 NEWS STAT
Medow
3 NEWS STAT
Mellenthin
11 NEWS STAT
Mesekenhagen
5 NEWS STAT
Murchin
13 NEWS STAT
Mölschow
1 NEWS STAT
Neetzow-Liepen
8 NEWS STAT
Neuenkirchen bei Anklam
4 NEWS STAT
Neuenkirchen bei Greifswald
29 NEWS STAT
Pasewalk
267 NEWS STAT
Peenemünde
1 NEWS STAT
Polzow
2 NEWS STAT
Rankwitz
2 NEWS STAT
Rossow bei Pasewalk
3 NEWS STAT
Rothenklempenow
3 NEWS STAT
Rubenow
29 NEWS STAT
Rubkow
5 NEWS STAT
Sarnow
2 NEWS STAT
Sassen-Trantow
6 NEWS STAT
Sauzin
3 NEWS STAT
Schmatzin
1 NEWS STAT
Schönwalde/Vorpommern
1 NEWS STAT
Spantekow
3 NEWS STAT
Stolpe an der Peene
8 NEWS STAT
Stolpe auf Usedom
9 NEWS STAT
Strasburg/Uckermark
52 NEWS STAT
Torgelow/Vorpommern
157 NEWS STAT
Trassenheide
22 NEWS STAT
Tutow
12 NEWS STAT
Ueckermünde
176 NEWS STAT
Usedom
108 NEWS STAT
Viereck
2 NEWS STAT
Völschow
2 NEWS STAT
Wackerow
1 NEWS STAT
Weitenhagen bei Greifswald
4 NEWS STAT
Wilhelmsburg
4 NEWS STAT
Wolgast
253 NEWS STAT
Wrangelsburg
1 NEWS STAT
Wusterhusen
5 NEWS STAT
Zempin
8 NEWS STAT
Zinnowitz
60 NEWS STAT
Zirchow
12 NEWS STAT
Züssow
15 NEWS STAT
Ückeritz
44 NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Alt Tellin, Blesewitz, Butzow bei Anklam, Daberkow, Dargelin, Garz/Usedom, Gribow, Groß Luckow, Iven, Kamminke, Katzow, Korswandt, Krusenfelde, Luckow bei Torgelow, Meiersberg, Neu Boltenhagen, Neu Kosenow, Papendorf bei Pasewalk, Plöwen, Postlow, Pudagla, Rossin, Rothemühl, Vogelsang-Warsin, Zemitz, Zerrenthin, Ziethen bei Anklam
Vorpommern-Rügen
Altefähr
4 NEWS STAT
Elmenhorst/Vorpommern
2 NEWS STAT
Garz/Rügen
19 NEWS STAT
Glewitz
4 NEWS STAT
Grammendorf
1 NEWS STAT
Gransebieth
2 NEWS STAT
Grimmen
186 NEWS STAT
Gustow
12 NEWS STAT
Jakobsdorf
1 NEWS STAT
Kramerhof
7 NEWS STAT
Lüssow bei Stralsund
39 NEWS STAT
Pantelitz
6 NEWS STAT
Papenhagen
2 NEWS STAT
Poseritz
3 NEWS STAT
Prohn
9 NEWS STAT
Putbus
67 NEWS STAT
Splietsdorf
7 NEWS STAT
Steinhagen bei Stralsund
7 NEWS STAT
Stralsund
1679 NEWS STAT
Tribsees
28 NEWS STAT
Wendorf bei Stralsund
22 NEWS STAT
Wittenhagen
11 NEWS STAT
در حال حاضر هیچ شغل خالی وجود ندارد: Deyelsdorf, Kummerow bei Stralsund, Preetz bei Stralsund, Wendisch Baggendorf, Zarrendorf
Brandenburg
Uckermark
Uckerland
8 NEWS STAT

jobNEWSتحلیل و بررسی: برای وورپورمن-گریسوالد شمالی – بهترین 50 گروه حرفه ای

سابقه بازار کار در 24 ماه گذشته:
أهم 1-10 | أهم 11-20 | أهم 21-30 | أهم 31-40 | أهم 41-50

سابقه بازار کار در 24 ماه گذشته:

jobNEWS اینفوگرافیک ‐ Copyright 2020 Jobnet.AG -استفاده رایگان با نشان دادن منبع.

jobMAPS آنالیز برای مرکز کاریابی وورپورمن-گریسوالد شمالی

نقشه تعاملی ...

  • .در زمان واقعی نشان می دهد آگهی های شغلی فعلی برای منطقه
  • نشان دادن در نقشه در کدام موقعیت ها کارمندان می خواهند.
  • فراهم می کند گزینه های جستجو در گروه های حرفه ای یا نام شرکت.
  • به شما اجازه می هد تا کارفرمای موردنظر را آسان تر شناسایی کنید با فیلتر کردن شغل های موقت، مکان های آموزشی و غیره
  • اجازه دادن زوم متحرک توسط یک نمای کلی و در عین حال زوم کردن، به شما اجازه می دهد تا نمای کلی از جزییات داشته باشی.

بصورت جاری شما پیدا خواهید کرد 0 تبلیغات شغلی, کارآموزی و شاگردی.
2020.10.30/29 در 0 تبلیغات جدید شغلی اضافه شده.

استمرکز کاریابی وورپورمن-گریسوالد شمالی برای JobCENTRE بخشی از JobMAPS | www.jobzentrale-vg-nord.de
اجرای فنی: © Jobnet.AG | www.jobnet.ag